Skip to main content

Najmniejszy od 2007 r. napływ środków finansowych do europejskich funduszy ETF

Jak napisał „Financial Times”, według danych Lyxora napływ netto środków finansowych do funduszy ETF i zbliżonych produktów finansowych w ubiegłym roku obniżył się do najniższego poziomu od 2007 r. Napływ ten wyniósł w 2011 r. 17,9 mld euro, podczas gdy rok wcześniej wartość ta była blisko dwukrotnie wyższa (3,5 mld euro). Było to spowodowane zmiennymi warunkami rynkowymi oraz rosnącymi obawami związanymi z kryzysem zadłużeniowym w Europie.

Na całym ubiegłorocznym wyniku mocno zaważył nieudany koniec roku – tylko w grudniu 2011 r. wycofali netto z funduszy ETF i zbliżonych instrumentów finansowych ponad 2,5 mld euro. Według Nizama Hamida – szefa strategii w dziale ETF-ów Lyxora – mimo wyjątkowo wielu wyzwań z jakimi mieliśmy do czynienia w minionym roku, ETF-y pozostały jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem portfela, na co wskazuje chociażby dodanie saldo napływu środków finansowych do tych produktów oraz rosnąca wartość obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Największy napływ netto środków odnotowały w 2011 r. instrumenty powiązane z niemieckimi akcjami (12 mld euro – 57 proc. ogółu napływu netto), amerykańskimi akcjami (2,6 mld euro – 12 proc.) oraz rynkiem złota (5,5 mld euro – 26 proc.).

Wśród dłużnych funduszy ETF, które łącznie pozyskały netto 800 mln euro, znaczące środki napłynęły przede wszystkim do funduszy obligacji korporacyjnych i obligacji typu high yield (ponad 1 mld euro) – stało się to głównie kosztem funduszy obligacji rządowych.

W końcu 2011 r. w europejskich funduszach ETF zgromadzono 226 mld euro – o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Rekordowy poziom – 243,5 mld euro – rynek europejski osiągnął w lipcu ubiegłego roku. Zdaniem Hamida jeżeli zmienność na rynkach finansowych nie będzie w tym roku tak wysoka jak w ubiegłym, rynek funduszy ETF w Europie powinien urosnąć o ok. 15% do ok. 260 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.