Skip to main content

Mniejszy popyt na sektorowe ETF-y

W tygodniu zakończonym 9 października napływ netto środków do notowanych w Europie sektorowych ETF-ów, które naśladują zachowanie subindeksów sektorowych indeksu DJ STOXX 600, wyniósł według danych Barclays Global Investors – zaledwie 39,0 mln USD. Był to rezultat gorszy o 187,3 mln USD (-82,8%) od wyniku z poprzedniego tygodnia oraz najgorszy od przełomu sierpnia i września (w tygodniu zakończonym 4 września napływ ten wyniósł 9,6 mld USD).Tym razem najwięcej nowych pieniędzy (netto) inwestorzy ulokowali w ETF-ach branży ubezpieczeniowej (+23,4 mln USD) i medialnej (+17,3 mln USD), natomiast największe straty poniosły ETF-y związane z sektorem towarów i usług przemysłowych (-24,8 mln USD). Od początku października najlepszy rezultat pod tym względem osiągnęły ETF-y sektora telekomunikacyjnego (+48,9 mln USD), zaś najgorszy branży usług zdrowotnych (-39,5 mln USD). Z kolei od początku 2009 roku najwięcej środków netto pozyskały ETF-y związane z sektorem bankowym (+305,2 mln USD) i spółkami użyteczności publicznej (+278,8 mln USD), natomiast największy odpływ kapitału doświadczyły ETF-y powiązane z handlem detalicznym (-48,5 mln USD) oraz z usługami finansowymi (-28,3 mln USD).Największą popularnością wśród inwestorów cieszły się ETF-y związane z surowcami podstawowymi oraz ETF-y „bankowe” – obrót tymi instrumentami w ostatnim tygodniu wyniósł (odpowiednio) 18,6 mln USD i 16,3 mln USD.Najlepsze wyniki inwestycyjne w tygodniu zakończonym 9 października uzyskały ETF-y sektora surowców podstawowych (+11,1%), natomiast najsłabiej wypadły ETF-y branży usług zdrowotnych (+1,5%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.