Skip to main content

Mniejszy napływ środków do sektorowych ETF-ów

W tygodniu zakończonym 2 października napływ netto środków do sektorowych ETF-ów powiązanych z subindeksami indeksu DJ STOXX 600 wyniósł 226,3 mln euro i był o 238,0 mln euro (-51,3%) mniejszy niż w poprzednim tygodniu – poinformował Barclays Global Investors. Najwięcej środków (netto) pozyskały ETF-y związane z branżą telekomunikacyjną (83,9 mln euro) i sektorem bankowym (42,9 mln euro), podczas gdy największy odpływ (netto) zanotowały ETF-y związane z branżą usług zdrowotnych (-36,2 mln euro) oraz chemiczną (-14,5 mln euro). Co ciekawe w analizowanym tygodniu prawie wszystkie subindeksy sektorowe odnotowały ujemne stopy zwrotu (mierzone w USD): od -1,0% w przypadku usług zdrowotnych do -5,5% w przypadku surowców podstawowych; wyjątkiem był tylko subindeks branży ubezpieczenowej, który zyskał 0,6%.

Od początku 2009 roku najwięcej środków netto trafiło do ETF-ów powiązanych z sektorem bankowym (294,0 mln euro) oraz sektorem użyteczności publicznej (278,8 mln euro), zaś największy odpływ zanotowały ETF-y naśladujące subindeks handlu detalicznego (-52,6 mln euro) i subindeks usług finansowych (-28,3 mln euro). Najwyższe stopy zwrotu w tym okresie odnotowały subindeksy surowców podstawowych (+62,4%) i banków (+58,8%), natomiast najsłabiej wypadł – co ciekawe biorąc pod uwagę przywołane powyżej dane – subindeks spółek użytecznosci publicznej (+3,8%).

Największymi aktywami 2 października zarządzały ETF-y powązane z sektorem bankowym (1 474,4 mln euro) i surowcami podstawowymi (930,8 mln euro), natomiast największy wzrost od początku roku w ujęciu procentowym odnotowały ETF-y związane z branżą usług zdrowotnych (167,3%), które jednak pozostają najmniejszym segmentem (69,5 mln euro aktywów).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.