Skip to main content

Minimalny odpływ kapitału z sektorowych ETF-ów w Europie

Według danych opublikowanych przez BlackRock w tygodniu zakończonym 10 września saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa sektorowych funduszy ETF odwzorowujących subindeksy paneuropejskiego indeksu STOXX 600 Europe wyniosło (-11,6 mln USD). Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się w ubiegłym tygodniu ETF-y powiązane z branżą ubezpieczeniową (+24,9 mln USD) i sektorem surowców podstawowych (+24,6 mln USD). Z kolei najwięcej środków finansowych netto wycofano z funduszy ETF naśladujących subindeks sektora dóbr osobistych i artykułów gospodarstwa domowego (-21,6 mln USD), subindeks producentów żywności i napojów (-20,5 mln USD) oraz subindeks sektora bankowego (-20,3 mln USD).

Od początku 2010 roku przewaga nabyć nad umorzeniami wyniosła 152,5 mln USD. W tym okresie najpopularniejszymi sektorowymi ETF-ami były fundusze replikujące subindeksy branży medialnej (+202,6 mln USD), sektora bankowego (+174,1 mln USD) oraz sektora dóbr i usług przemysłowych (+132,9 mln USD). Z największym odpływem kapitału (netto) mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy powiązanych z notowaniami spółek z branży telekomunikacyjnej (-98,4 mln USD), sektora surowców podstawowych (-83,1 mln USD) oraz sektora żywności i napojów (-73,7 mln USD).

W końcu ubiegłego tygodnia wartość aktywów zarządzanych przez sektorowe fundusze typu ETF replikujące subindeksy indeksu STOXX 600 Europe wyniosła 8999,0 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.