Skip to main content

LSEG sfinalizowała przejęcie Frank Russell Company

London Stock Exchange Group (LSEG) poinformowała, iż po wypełnieniu wszystkich niezbędnych warunków (w tym m.in. po przeprowadzonej we wrześniu emisji praw poboru), 3 grudnia 2014 r. zakończyła proces przejmowania spółki Frank Russell Company (szczegółowe informacje dotyczące tej transakcji można odnaleźć tutaj). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kompleksowy przegląd działalności spółki Russell w zakresie zarządzania aktywami znajduje się w toku i powinien zostać zakończony na początku 2015 r.

Jak stwierdził Xavier Rolet – Chief Executive LSEG „Jest to istotny krok dla grupy LSEG. Russell znacznie zwiększa jej obecność w Stanach Zjednoczonych, największym na świecie globalnym rynku usług finansowych, rozszerzając globalny zasięg LSEG i dywersyfikując jej bazę klientów i produktów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy powitać dziś Russell w naszej grupie i cieszymy się na współpracę z nowymi kolegami, nowymi klientami i nowymi partnerami na całym świecie”.

Według informacji zawartej w opublikowanym w połowie listopada sprawozdaniu okresowym za ostatnie sześć miesięcy (tj. według stanu na 30 września 2014 r.), po zakończeniu przejęcia Russell około jedna trzecia przychodów LSEG będzie pochodziła z Ameryki Północnej. Dodajmy jednocześnie, że według danych zawartych w tym samym sprawozdaniu wartość zarządzanych aktywów (Asset Under Management – AUM) funduszy ETF, dla których benchmarkami są indeksy FTSE, wzrosła w minionych 12 miesiącach (tj. w porównaniu z wrześniem 2013 r.) o 23 proc. – ze 176 mld USD do 216 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.