Skip to main content

London Stock Exchange zachęca emitentów ETF, ETC i ETN do notowań na parkietach w Londynie i Mediolanie

Giełda w Londynie (London Stock Exchange) ogłosiła nową inicjatywę, która ma za zadanie przyciągnięcie na parkiety w Londynie (Main Market na LSE) i Mediolanie (ETFplus na Borsa Italiana) emitentów exchange-traded funds, exchange-traded commodities oraz exchange-traded notes.

Inicjatywa ta polega na wprowadzeniu promocyjnych stawek opłat, zarówno w przypadku nowych emitentów ww. instrumentów finansowych, jak też tych podmiotów, których ETFs, ETCs i ETNs są już notowane na LSE lub Borsa Italiana. Jeżeli jeden z tych instrumentów finansowych jest już notowany na jednej z giełd, jego emitent otrzyma 15-proc. dyskonto w opłacie dopuszczeniowej (admission fee) na drugim parkiecie. Jeżeli ETF, ETC lub ETN zostanie dopuszczony do obrotu na obu giełdach w tym samym dniu, emitent otrzyma 7,5-proc. dyskonto w opłacie dopuszczeniowej na obu parkietach. Standardowa opłata dopuszczeniowa dla pojedynczego papieru wartościowego wynosi 5 tys. GBP (w przypadku dopuszczenie do 20 instrumentów ryczałt wynosi 20 tys. GBP, a dla każdego kolejnego papieru wartościowego 1 tys. GBP).

Ww. promocje dotyczą wyłącznie opłaty dopuszczeniowej, nie dotyczą zaś opłaty półrocznej i rocznej. Promocja dotyczy instrumentów typu ETF, ETC i ETN dopuszczonych do obrotu w okresie od 1 października 2010 r. do 31 marca 2012 r.

Obecnie na London Stock Exchange notowane są ETFs, ETCs i ETNs dziesięciu emitentów: db x-trackers, ETF Securities, Invesco PowerShares, iShares, HSBC Group, Lyxor ETF, MW Indices PLC, Osmosis Investment Management, The Royal Bank of Scotland RBC i Source.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.