Skip to main content

Lewarowane i lewarowane odwrotne dłużne fundusze ETF z ekspozycją na rynek brytyjskich i amerykańskich obligacji na londyńskiej giełdzie

Na London Stock Exchange zadebiutowały w kwietniu 2012 r. lewarowane oraz lewarowane odwrotne fundusze ETF db x-trackers powiązane z indeksami brytyjskiego (UK gilts) i amerykańskiego rynku obligacji skarbowych (US Treasuries).

db x-trackers II UK GILTS Double Long Daily ETF to fundusz, którego celem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie wyników hipotetycznej inwestycji polegającej na zajęciu lewarowanej (dwukrotna dźwignia) długiej pozycji w indeksie Deutsche Bank GBP Gilts Total Return Index obliczonych w skali jednego dnia (pomniejszonych o element finansowania). Indeks ten obejmuje 35 obligacji o średnim kuponie w wysokości 4,34%, stopie zwrotu w terminie do wykupu (yield to maturity) 2,02% i duration 9,24 lat (według danych z końca marca br.).

db x-trackers II UK GILTS Double Short Daily ETF to fundusz, którego celem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie wyników hipotetycznej inwestycji polegającej na zajęciu lewarowanej (dwukrotna dźwignia) krótkiej pozycji w tym samym indeksie (Deutsche Bank GBP Gilts Total Return Index) obliczonych w skali jednego dnia (powiększonych o komponent rynku pieniężnego).

db x-trackers II US Treasuries Double Long Daily ETF to fundusz, który ma za zadanie jak najwierniej odzwzorować wyniki hipotetycznej inwestycji polegającej na zajęciu lewarowanej (dwukrotna dźwignia) długiej pozycji w indeksie Deutsche Bank US Treasuries Total Return Index obliczone w skali jednego dnia (pomniejszone o element finansowania). Indeks ten obejmuje 215 obligacji o średnim kuponie w wysokości 2,75%, stopie zwrotu w terminie do wykupu (yield to maturity) 1,24% i duration 5,52 lat (według danych z końca marca br.).

db x-trackers II US Treasuries Double Short Daily ETF to fundusz, który ma za zadanie jak najwierniej odzwzorować wyniki hipotetycznej inwestycji polegającej na zajęciu lewarowanej (dwukrotna dźwignia) krótkiej pozycji w indeksie Deutsche Bank US Treasuries Total Return Index obliczone w skali jednego dnia (powiększone o komponent rynku pieniężnego).

Roczne koszty (total expense ratio – TER) wszystkich ww. funduszy ETF wynoszą 0,30% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.