Skip to main content

Komisja Europejska zablokowała połączenie Deutsche Boerse z NYSE Euronext

1 lutego 2012 r. Komisja Europejska sprzeciwiła się planowanej od roku fuzji giełd Deutsche Boerse i NYSE Euronext, uzasadniając to tym iż – bazując na definicji rynku obrotu instrumentami pochodnymi – połączenie obu giełd jest niedopuszczalne z punktu widzenia przepisów prawnych dotyczących ochrony konkurencji. Deutsche Boerse przyjęła tę decyzję z rozczarowaniem.

Zdaniem Rady Nadzorczej Deutsche Boerse „jest to czarny dzień dla Europy i dla jej przyszłej konkurencyjności na globalnych rynkach finansowych. Decyzja Komisji Europejskiej opiera się na nierealistycznie wąskiej definicji rynku, która nie jest słuszna biorąc pod uwagę globalny charakter konkurencji na rynku instrumentów pochodnych. Pozagiełdowy (OTC) rynek instrumentów pochodnych, stanowiący większą część rynku instrumentów pochodnych, został pominięty. Dlatego uważamy tę decyzję za złą. Co więcej, jest ona niespójna i sprzeczna z równoczesnych dążeniem Komisji Europejskiej do rozszerzenia regulacji dotyczących rynku finansowego na pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych. W swoim stanowisku Komisja Europejska zajęła także stanowisko przeciwne do oceny rynku instrumentów pochodnych w USA z 2007 r. W Stanach Zjednoczonych było zatem możliwe połączenie dwóch największych giełd instrumentów pochodnych – CME i CBOT”.

Decyzja Komisji Europejskiej stoi w sprzeczności z pozytywnymi stanowiskami dotyczącymi tej fuzji wyrażonymi przez wielu innych regulatorów: Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) w Niemczech,Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu, Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), Department of Justice (DOJ) oraz Securities and Exchange Commission (SEC) w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, w celu uzyskania zgody Komisji Europejskiej, Deutsche Boerse i NYSE Euronext zaproponowały znaczne ustępstwa w uzasadnionych ekonomicznie granicach. Akcjonariusze obu giełd poparli planowane połączenie zdecydowaną większością głosów.

NYSE Euronext poinformował, iż w świetle decyzji Komisji Europejskiej zakazującej połączenia z Deutsche Boerse, obie spółki prowadzą rozmowy w sprawie wypowiedzenia umowy o połączeniu. NYSE Euronext zamierza teraz skupić się na realizacji skutecznej strategii przewidującej samodzielne funkcjonowanie, w celu osiągnięcia wzrostu, dalszej dywersyfikacji działalności oraz wykorzystania swojej siły finansowej do zapewnienia zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy. W związku z powyższym po rozwiązaniu umowy o połączeniu NYSE Euronext zamierza wznowić program odkupu akcji wart 550 mln USD.

Decyzja Komisji Europejskiej ma także istotne znaczenie dla europejskiego rynku funduszy ETF – brak połaczenia oznacza, iż nadal największym rynkiem tych instrumentów finansowych pozostanie London Stock Exchange Group (na parkietach giełd w Londynie i Mediolanie notowanych jest ogółem 1530 funduszy ETF, podczas gdy na parkietach należących do NYSE Euronext i Deutsche Boerse istnieje w sumie 1589 linii notowań funduszy ETF).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.