Skip to main content

Komisja Europejska chce, aby Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych kontrolował najważniejsze benchmarki w UE

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj propozycje, których celem jest wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi w państwach członkowskich. W efekcie wzmocniona ma być również integracja w tym obszarze.Chodzi o zmiany w już funkcjonujących agencjach UE, utworzonych po kryzysie finansowym, aby nadzorować trzy sektory rynku finansowego. Zaproponowana nowelizacja obejmuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), a w niewielkim stopniu również Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, która sprawuje nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym.

– Chcemy, aby operacje transgraniczne były prostsze dla firm, łatwiejsze do monitorowania dla nadzorców i bardziej wiarygodne dla konsumentów – mówił na środowej konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE odpowiedzialny za stabilność finansową i rynek kapitałowy Valdis Dombrovskis.

Zmiany w mandacie funkcjonowania europejskiego nadzorcy giełdowego mają umożliwić ESMA bezpośrednią kontrolę w określonych sektorach rynku finansowego. Obecnie głównym celem tej agencji jest zapewnienie odpowiedniego wdrażania unijnych regulacji, ma ona jednak bezpośredni nadzór nad agencjami ratingowymi i repozytoriami transakcji.

Dombrovskis zauważył, że europejskie rynki finansowe rozwijają się szybko, a integracja finansowa w ostatnich latach znowu postępuje. „Chcemy wzmocnić ten trend przez dokończenie budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych” – zaznaczył wiceszef KE.

Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in. zmiany dotyczące benchmarków. Zmiana w mandacie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zezwoli mu na kontrolę najważniejszych benchmarków w UE. Stosuje się je np. do porównywania wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym. Może nim być np. indeks giełdowy.

Zmiany proponowane przez KE mają poprawić niezawodność i harmonizację nadzoru nad benchmarkami, które stosuje się do wyceny instrumentów finansowych i umów lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego.

ESMA ma też otrzymać prawo do autoryzacji i nadzoru niektórych unijnych funduszy inwestycyjnych. Cel to stworzenie jednego, europejskiego rynku dla tych jednostek (chodzi o europejski fundusz venture capital EuVECA, europejski fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej EuSEF oraz europejski fundusz inwestycji długoterminowych).Nad propozycjami Komisji będą teraz pracować Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE.

Za: PAP.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.