Skip to main content

Kolejny „zmiennościowy” ETF w ofercie Source

2 kwietnia 2012 r. na London Stock Exchange (LSE) odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa nowego funduszu ETF Source Markets, którego koncepcja została opracowana wspólnie z bankiem J.P. Morgan. Jest to instrument finansowy dedykowany przede wszystkim zaawansowanym inwestorom (głównie instytucjonalnym), którzy mogą go wykorzystać jako narzędzie do zabezpieczania swoich pozycji, jak też jako instrument do uzyskania ekspozycji na zmienność.

J.P. Morgan Macro Hedge Dual TR Source ETF to alternatywny fundusz ETF, który oferuje europejskim inwestorom ekspozycję na zmienność zarówno amerykańskiego jak i europejskiego rynku akcji. Replikuje on wyniki indeksu J.P. Morgan Macro Hedge Dual TR, którego celem jest wychwytywanie skoków zmienności na amerykańskim rynku akcji, a jednocześnie generowanie dodatnich stóp zwrotu podczas normalnych warunków rynkowych. Portfel tego indeksu może składać się zarówno z długich jak i krótkich pozycji w kontraktach futures na CBOE Volatility Index (indeks VIX) oraz z długich pozycji w kontraktach futures na Euro Stoxx 50 Volatility Index (indeks VSTOXX) (maksymalna ekspozycja na te kontrakty może sięgać 200% aktywów funduszu). W obu przypadkach zajmowana pozycja zależy od aktualnych warunków rynkowych:

  • gdy krzywa kontraktów futures na indeks VIX znajduje się w stanie backwardation (tj. ceny długoterminowych kontraktów są niższe niż ceny kontraktów krótkoterminowych lub ceny spot), czyli gdy na amerykańskim rynku akcji panuje niepewność, indeks zajmuje długą pozycję w długoterminowych kontraktach (cztero-, pięcio-, sześcio- i siedmiomiesięcznych) na indeks VIX (do 100%),

  • gdy zarówno krzywa kontraktów futures na indeks VIX jak i krzywa kontraktów futures na indeks VSTOXX znajdują się w stanie backwardation, czyli gdy na amerykańskim i europejskim rynku akcji panuje niepewność, indeks zajmuje długą pozycję w długoterminowych kontraktach na indeks VIX (do 100%) i może dodatkowo zająć długą pozycję w krótkoterminowych kontraktach (dwu- i trzymiesięcznych) na indeks VSTOXX (do 25%),

  • gdy krzywa kontraktów futures na indeks VIX znajduje się w stanie contango (tj. ceny długoterminowych kontraktów są wyższe niż ceny kontraktów krótkoterminowych lub ceny spot), czyli gdy na amerykańskim rynku akcji panują normalne warunki, indeks zajmuje jednocześnie długą pozycję w długoterminowych kontraktach na indeks VIX (do 100%) oraz krótką pozycję w tych kontraktach na indeks VIX, które są najbliżej terminu wygasania (jedno- i dwumiesięcznych) (do 100%).

Kontrpartnerem transakcji swapowej wykorzystywanej przez fundusz do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do stopy zwrotu ww. indeksu jest J.P. Morgan Securities. Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 0,25% w skali roku (plus 0,75% opłaty indeksowej). Walutą bazową funduszu jest euro, a walutami obrotu na londyńskim parkiecie euro i dolar amerykański.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.