Skip to main content

Kolejny fundusz ETF rynków wschodzących na London Stock Exchange

4 maja Source wprowadził na London Stock Exchange (LSE) nowy fundusz posiadający ekspozycję na rynki akcji w krajach wschodzących – MSCI Emerging Markets Source ETF. Fundusz ten replikuje w sposób syntetyczny (poprzez swapy) zachowanie MSCI Emerging Markets Total Return (net) Index. Opłata za zarządzanie w funduszu wynosi 0,65%.

Tytuły uczestnictwa funduszu są wyceniane w amerykańskich dolarach, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie tracking error związanego z kursami walutowymi (według informacji podawanych przez Source w działających dotychczas funduszach ETF zorientowanych na emerging markets błąd naśladowania wynikający m.in. ze stosowanych procedur optymalizacyjnych, kosztów operacyjnych oraz ryzyka walutowego, waha się od 1,0% do 5,2%).

Według Source fundusze ETF emerging markets w Europie zdobywają coraz większą popularność – w okresie minionych 15 miesięcy napłynęło do nich ponad 3,6 mld USD, zaś łączna wartość aktywów którymi zarządzały w końcu marca wyniosła 26 mld USD. Cztery fundusze ETF rynków wschodzących reprezentują obecnie 43 proc. rynku tych podmiotów na Starym Kontynencie.

Source oferuje obecnie 47 exchange-traded funds, 27 Treasury Bill Secured ETCs oraz jeden ETC zabezpieczony fizycznie złotem (physical gold ETC).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.