Skip to main content

Kolejny ETF Source z ekspozycją na zmienność amerykańskiego rynku akcji

4 kwietnia 2012 r. do obrotu giełdowego na London Stock Exchange (LSE) weszły tytuły uczestnictwa nowego funduszu utworzonego wspólnie przez Source Markets i Nomurę adresowanego do bardzo doświadczonych i wyrafinowanych inwestorów.

Nomura Voltage Short-Term Source ETF to instrument finansowy, którego celem jest zapewnienie elastycznej i taktycznej ekspozycji na zmienność amerykańskiego rynku akcji poprzez naśladowanie zachowania indeksu Nomura Voltage Strategy Short-Term 30-day USD Total Return (fundusz stosuje replikację syntetyczną z jednym kontrpartnerem swapowym, którym jest Nomura). Indeks ten pozwala z jednej strony na wykorzystywanie skoków zmienności na amerykańskim rynku akcji, z drugiej zaś na redukowanie kosztów stałego utrzymywania długiej pozycji na rynku, czyli rolowania określonego typu kontraktów futures na indeks VIX (kontraktów na CBOE Volatility Index) (koszty te powstają w momencie nabywania po wyższej cenie nowych kontraktów wygasających później w miejsce właśnie zapadających kontraktów – w tym przypadku zastępowania kontraktów wygasających w najbliższym miesiącu kontraktami wygasającymi za 2 miesiące). Indeks odzwierciedla ekspozycję na zmienność poprzez indeks S&P 500 VIX Short-Term Futures TR, przy czym poziom ekspozycji może wahać się od 0% do 100% i zależy od modelu alokacji opracowanego przez Nomurę (jest on określany jako Nomura Voltage). Generalnie im wyższy jest poziom zmienności w stosunku do okresu poprzednich 30 dni tym wielkość ekspozycji na ww. indeks jest większy i vice versa (pozostałe środki są lokowane w trzymiesięczne amerykańskie bony skarbowe). Walutą funduszu i walutą obrotu na LSE jest dolar amerykański. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,30% w skali roku oraz 0,80% wynoszą opłaty indeksowe i 0,075% koszty transakcyjne w momencie równoważenia portfela.

Nomura Voltage Short-Term Source ETF jest drugim funduszem ETF Source Markets wykorzystującym model Nomura Voltage. W kwietniu 2011 r. uruchomiony został bowiem Nomura Voltage Mid-Term Source ETF, który do połowy kwietnia br. pozyskał aktywa w wysokości ok. 540 mln USD (jest on notowany na giełdach w Londynie w USD i we Frankfurcie (Xetra) w euro). W odróżnieniu od tego produktu finansowego nowy fundusz ETF jest bardziej wrażliwy na wahania zmienności, gdyż jest powiązany z krótkoterminowymi kontraktami futures na indeks VIX, a nie z kontraktami średnioterminowymi jak jego poprzednik.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.