Skip to main content

Kolejny ETF iShares na londyńskim parkiecie

26 kwietnia iShares – największy provider funduszy ETF na świecie – wprowadził na giełdę w Londynie iShares MSCI USA. Fundusz naśladuje (wykorzystując optymalną replikację) performance indeksu MSCI USA. Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem czynnika free float obejmujący 600 amerykańskich dużych i średnich spółek. Największy udział w portfelu indeksu w końcu lutego posiadały spółki z następujących branż: technologii informacyjnych (19,0%), finansowej (15,2%), opieki zdrowotnej (12,9%) oraz energetycznej (11,6%). Natomiast największymi pozycjami w portfelu indeksu były: Exxon Mobil (3,02%), Microsoft (2,22%), Procter & Gamble (1,78%) oraz Apple (1,77%). Całkowite koszty funduszu wynoszą 0,40%. Jest to fundusz typu akumulacyjnego, który automatycznie reinwestuje dywidendy.

Fundusz uzupełnił w ten sposób ofertę iShares w zakresie ekspozycji na szeroki amerykański rynek akcji – dotychczas oferował fundusz oparty na indeksie S&P 500, który jest największym (pod względem zarządzanych aktywów) europejskim funduszem ETF posiadającym ekspozycję na amerykańskie akcje.

Nowy produkt jest już 30. funduszem iShares posiadającym ekspozycję na rynki poszczególnych krajów notowanym na London Stock Exchange – ogółem ulokowano w nich ponad 20 mld USD. Na początku tego roku – w styczniu – iShares wprowadził na LSE trzy inne fundusze ETF z ekspozycją na rynek australijski (iShares MSCI Australia), kanadyjski (iShares MSCI Canada) i południowoamerykański (iShares MSCI South Africa).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.