Skip to main content

Kolejny akcyjny fundusz ETF HSBC na London Stock Exchange

Dwa tygodnie po wprowadzeniu na londyński parkiet funduszu HSBC MSCI Japan ETF (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj), 8 kwietnia bank HSBC wprowadził na giełdę w Londynie kolejny fundusz ETF – HSBC FTSE 250 ETF.

Fundusz ten naśladuje (poprzez stosowanie fizycznej replikacji, czyli zakup akcji wchodzących w skład replikowanego indeksu) zachowanie jednego z najważniejszych indeksów obliczanych przez London Stock Exchange (LSE) – FTSE 250. Portfel tego indeksu obejmuje 250 spółek średniej wielkości, które nie zakwalifikowały się do flagowego indeksu LSE – FTSE 100. FTSE jest indeksem typu Total return, ważonym kapitalizacją – wartość rynkowa uczestników tego indeksu stanowi około 10 procent kapitalizacji brytyjskiego rynku akcji. Całkowite koszty (Total expense ratio) funduszu wynoszą 0,35%. Fundusz będzie wypłacał dywidendę co kwartał. Tytuły uczestnictwa funduszu wyceniane są w funtach brytyjskich.

HSBC FTSE 250 ETF jest zarejestrowany w Irlandii oraz jest zgodny z dyrektywą UCITS III. Menedżerem inwestycyjnym funduszu jest HSBC Global Asset Management (UK) Limited, zaś administratorem HSBC Securities Services (Ireland) Limited.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.