Skip to main content

Kolejne fundusze ETF UBS z ekspozycją na rynki akcji w Kanadzie, Japonii i Wielkiej Brytanii na giełdzie we Frankfurcie

11 czerwca 2012 r. na Deutsche Boerse (segment XTF) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa pięciu kolejnych funduszy ETF, których emitentem jest UBS Global Asset Management.

Cztery z nich to fundusze akcyjne powiązane z dwoma indeksami MSCI. Po dwa ETF-y odwzorowują każdy z indeksów – różnią się one jedynie kategorią dystrybuowanych tytułów uczestnictwa: jednostki kategorii „A” są adresowane głównie do klientów indywidualnych, natomiast jednostki kategorii „I” do inwestorów instytucjonalnych. Jeden fundusz odwzorowuje indeks FTSE. W przypadku wszystkich pięciu ETF-ów są to jednostki o charakterze akumulacyjnym (tzn. reinwestują one osiągane dochody).

UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) A-acc oraz UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) I-acc to fundusze odwzorowujące (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI Canada Net Total Return Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free floatu), obliczany w dolarach kanadyjskich (CAN), którego zadaniem jest zilustrowanie koniunktury w segmencie dużych i średnich spółek kanadyjskich (obejmuje on ok. 100 firm kanadyjskich wchodzących w skład globalnego indeksu MSCI ACWI). W końcu lipca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Royal Bank of Canada (6,29%), Toronto-Dominion Bank (6,08%), Bank Nova Scotia (4,90%), Suncor Energy (4,10%), Canadian National Railway (3,33%), Potash Corp. Saskatchewan (3,24%) oraz Bank Montreal (3,13%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: usług finansowych (33,7%) i energetycznej (27,4%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) dla jednostek kategorii A wynosi 0,45%, a dla jednostek kategorii I 0,28% w skali roku.

UBS ETFs plc – MSCI Japan TRN Index SF (JPY) A-acc oraz UBS ETFs plc – MSCI Japan TRN Index SF (JPY) I-acc to fundusze odzwierciedlające (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI Japan Net Total Return Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free floatu), obliczany w jenach japońskich (JPY), którego zadaniem jest zilustrowanie koniunktury w segmencie dużych i średnich japońskich firm (obejmuje on ok. 320 japońskich spółek wchodzących w skład globalnego indeksu MSCI ACWI). W końcu lipca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Toyota Motor (5,21%), Mitsubishi UFJ Financial Group (3,04%), Honda Motor (2,60%) oraz Sumitomo Mitsui Financial Group (2,09%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: przemysłowej (20,8%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (19,7%), usług finansowych (18,4%) oraz technologii informacyjnych (11,4%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) dla jednostek kategorii A wynosi 0,50%, a dla jednostek kategorii I 0,33% w skali roku.

UBS ETFs plc – FTSE 100 SF (GBP) A-acc to fundusz replikujący przy użyciu swapów wyniki indeksu FTSE 100. Portfel tego indeksu grupuje 100 spółek o największej kapitalizacji i spełniających inne dodatkowe warunki (m.in. odnośnie płynności) znajdujących się w obrocie (w systemie SETS) na London Stock Exchange, notowanych w funtach szterlingach lub w euro; ich łączna kapitalizacja stanowi ok. 80 proc. kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. W końcu lipca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: HSBC Holdings (6,77%), Vodafone Group (6,37%), Royal Dutch Shell (5,62%), BP (5,61%) oraz Galxosmithkline (5,16%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: ropy i gazu (19,7%), usług finansowych (17,1%), dóbr konsumpcyjnych (15,9%) oraz surowców podstawowych (10,8%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.