Skip to main content

Kolejne ETF-y na indeks S&P 500

Na europejskim rynku giełdowym zadebiutowały kolejne fundusze ETF replikujące zachowanie indeksu S&P 500. Ich emitentem jest EasyETF – spółka należąca do banku BNP Paribas.

Nowe fundusze – EasyETF S&P 500 EUR i EasyETF S&P 500 USD – powstały w wyniku zmiany instrumentu bazowego funduszach EasyETF S&P 100. Dzięki temu kolejny provider posiada w swojej ofercie instrument finansowy posiadający ekspozycję na główny indeks amerykańskiego rynku akcji (obejmujący prawie 75% kapitalizacji tamtejszego rynku).

Fundusze EasyETF S&P 500 są dostępne w euro i dolarze amerykańskim. Są notowane na trzech parkietach: NYSE Euronext – Paris, Deutsche Boerse i Borsa Italiana. Są funduszami luksemburskimi zgodnymi z dyrektywą UCITS III. Spółką zarządzającą oboma funduszami jest BNP Paribas Asset Management, zaś funkcję market makera na tych instrumentach pełni BNP Paribas.

EasyETF S&P 500 EUR i EasyETF S&P 500 USD nie wypłacają dywidendy, zaś roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,20% (na NYSE Euronext – Paris). Stosowana metoda replikacji indeksu S&P 500 to replikacja syntetyczna.

Oferta EasyETF obejmuje obecnie ponad 60 instrumentów typu ETF notowanych na czterech giełdach papierów wartościowych: NYSE Euronext, Deutsche Boerse, Borsa Italiana i SIX Swiss Exchange. Wartość aktywów zarządzanych przez EasyETF w końcu marca wynosiła ponad 4,48 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.