Skip to main content

Kolejne ETF-y Lyxora na parkietach w Paryżu, Frankfurcie i Mediolanie

Na NYSE Euronext Paris, Deutsche Boerse i Borsa Italiana zadebiutowały kolejne fundusze ETF wyemitowane przez Lyxor Asset Management.

LYXOR ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll (debiut w Paryżu nastąpił 26 kwietnia) replikuje indeks S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll umożliwiając w ten sposób inwestorom czerpanie korzyści ze zmienności indeksu amerykańskich blue chipów. Wskaźnik kosztów całkowitych tego funduszu wynosi 0,70% w skali roku.

Tytuły uczestnictwa funduszy Lyxor ETF Daily Double Short BTP, Lyxor ETF Daily Leveraged BTP oraz Lyxor ETF Daily Leveraged Bund 2 maja weszły do obrotu na paryskiej giełdzie, zaś 16 maja na parkiecie w Mediolanie. Pierwsze dwa podmioty dają (odpowiednio) podwójną odwrotną (w skali jednego dnia) oraz pojedynczą lewarowaną ekspozycję na rynek długoterminowych włoskich obligacji. Pierwszy z ww. instrumentów naśladuje zachowanie indeksu SGI Daily Double Short BTP, natomiast drugi indeksu SGI Daily Leveraged BTP. Wskaźnik kosztów w obu funduszach wynosi 0,40% w skali roku. Z kolei Lyxor ETF Daily Leveraged Bund odwzorowuje wyniki indeksu SGI Daily Leveraged Bund, co oznacza że pozwala on inwestorom zwielokrotnić (dwukrotnie) stopę zwrotu indeksu opisującego koniunkturę na rynku długoterminowych niemieckich obligacji (charakteryzujących się średnią zapadalnością w wysokości 10 lat). Koszty tego funduszu sięgają 0,20% w skali roku. Ten ostatni fundusz zadebiutował również 7 czerwca na Deutsche Boerse.

26 maja miało natomiast miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF CAC MID 60, który stara się powielać wynik nowego indeksu paryskiej giełdy (wprowadzonego w marcu tego roku) – CAC Mid 60 Gross Total Return (denominowanego w euro). Indeks ten zastąpił dotychczas stosowany na NYSE Euronext Paris indeks CAC Mid 100. Stawka kosztów tego funduszu wynosi 0,50%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.