Skip to main content

iShares wprowadził nowe fundusze ETF na giełdy w Londynie i w Mediolanie

iShares uruchomił nowy dłużny fundusz ETF wprowadzjąc go na London Stock Exchange, a także wprowadził na Borsa Italiana cztery akcyjne ETF-y, które były dotąd dostępne tylko na LSE i NYSE Euronext.

30 marca 2011 r. na parkiecie w Londynie zadebiutował iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond 1-5. Fundusz ten jest pierwszym instrumentem finansowym dającym ekspozycję na rynek krótkoterminowych obligacji korporacyjnych denominowanych w funtach szterlingach. Fundusz stara się odzwierciedlać (wykorzystując w tym celu replikację fizyczną z uwzględnieniem optymalizacji) wyniki indeksu Markit iBoxx GBP Corporate 1-5. Indeks ten obejmuje obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, denominowane w funtach szterlingach, posiadające rating inwestycyjny, o terminie do wykupu od roku do 5 lat. Fundusz jest zarejestrowany w Irlandii, jest zgodny z dyrektywą UCITS, wypłaca dywidendę co pół roku, a jego wskaźnik kosztów w sklai roku wynosi 0,2%.

Według Alexa Lomholta – szefa rozwoju produktów w iShares EMEA – instrument ten może być pomocny w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w przypadku spodziewanych wzrostów stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Daje on bowiem możliwość obniżenia duration portfela inwestycyjnego, co powinno być korzystne z punktu widzenia poziomu ryzyka inwestycyjnego, gdyż papiery krótkoterminowe zasadniczo są mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Uzupełnia on także ofertę iShares w tym segmencie produktowym, która dotychczas obejmowała fundusze iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials oraz iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond. W sumie iShares oferuje obecnie w Europie 42 fundusze ETF o stałym dochodzie.

iShares wprowadził także 4 kwietnia cztery swoje akcyjne ETF-y na Borsa Italiana (wyemitowane przez iShares V). Są to: iShares MSCI USA (jego walutą bazową jest dolar amerykański), iShares MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED, iShares MSCI WORLD MONTHLY EUR HEDGED oraz iShares S&P500 MONTHLY EUR HEDGED (ich walutą bazową jest euro). Dają one ekspozycję na rynki akcji w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz na światowy rynek akcji (poprzez odzwierciedlanie indeksów typu net total return MSCI USA, MSCI Japan, MSCI World i S&P 500), a jednocześnie trzy z nich zapewniają zabezpieczenie ryzyka walutowego względem euro. Fundusze te nie wypłacają dywidendy. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) w poszczególnych ETF-ach kształtuje się w następujący sposób: 0,40% (iShares MSCI USA), 0,45% (oraz iShares S&P500 MONTHLY EUR HEDGED), 0,55% (iShares MSCI WORLD MONTHLY EUR HEDGED) oraz 0,64% (iShares MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.