Skip to main content

iShares wprowadził na LSE pierwszy na świecie fundusz ETF wysokodochodowych obligacji eurowych

6 września na London Stock Exchange odbył się debiut funduszu ETF iShares Markit iBoxx Euro High Yield, którego emitentem jest iShares – platforma exchange-traded funds spółki BlackRock. To pierwszy na świecie produkt tego typu, który oferuje inwestorom dostęp do rynku obligacji typu high yield (wysokodochodowych) denominowanych w euro. Daje on ekspozycję na blisko 100 najbardziej płynnych obligacji korporacyjnych o ratingu niższym niż inwestycyjny.

Fundusz naśladuje zachowanie innowacyjnego indeksu Markit iBoxx Euro Liquid High Yield opracowanego i zarządzanego przez spółkę Markit. Bazuje on na średniej ocen ratingowych papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa przyznawanych przez agencje Fitch, Standard & Poor’s i Moody’s. Obecnie blisko 2/3 uczestników indeksu posiada rating na poziomie BB, a jedynie 5 procent posiada rating na poziomie CCC. Biorąc pod uwagę strukturę sektorową, blisko połowa uczestników indeksu (uwzględniając ich wagę w indeksie) to spółki z branży dóbr konsumpcyjnych, branży przemysłowej oraz surowców podstawowych. Żaden walor nie może posiadać więcej niż 2 procent w portfelu indeksu. Indeks jest rebalansowany co miesiąc.

Fundusz iShares Markit iBoxx Euro High Yield jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest euro, a wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,50%. Fundusz stosuje metodę replikacji reprezentatywnej próbki. Wypłata dywidendy z funduszu będzie następowała co pół roku. Menedżerem funduszu jest BlackRock Asset Management Ireland Limited.

iShares zarządza obecnie 437 funduszami ETF, które są notowane na 19 giełdach papierów wartościowych na całym świecie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.