Skip to main content

iShares MSCI Poland na giełdzie w Londynie

24 stycznia 2011 r. BlackRock wprowadził na London Stock Exchange iShares MSCI Poland. To pierwszy fundusz ETF wykorzystujący fizyczną replikację oferujący bezpośrednią i płynną ekspozycję na rynek akcji w Polsce. Jest to równocześnie setny produkt iShares zarejestrowany w Irlandii i notowany na giełdzie w Londynie.

iShares MSCI Poland replikuje ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem współczynnika free float) indeks MSCI Poland obejmujący ponad 20 dużych i średnich polskich spółek (obecnie są to 23 spółki). Kryteria doboru spółek do portfela tego indeksu są zgodne z kryteriami dotyczącymi wielkości spółki, jej płynności oraz free floatu stosowanymi przez MSCI dla indeksów krajowych. W końcu grudnia 2010 r. największymi pozycjami w portfelu indeksu MSCI Poland były: PKO BP (14,59%), KGHM (13,04%), Bank Pekao (11,38%), PZU (9,09%), PGE (8,17%), PKN Orlen (7,91%) i TP SA (6,47%). W ujęciu sektorowym dominowały spółki finansowe (48,05%), użyteczności publicznej (13,23%), surowcowe (13,04%), energetyczne (12,58%) oraz świadczące usługi telekomunikacyjne (6,47%).

Poniższy wykres ilustruje historyczną korelację między indeksem MSCI Poland a indeksami MSCI Eastern Europe (obejmującym spółki z krajów wschodzących z Europy Wschodniej – głównie z Rosji – 69%; udział Polski w tym indeksie wynosi 20%) i MSCI Emerging Markets (udział Polski w tym indeksie wynosi zaledwie 1,2%).

Poniższy wykres obrazuje historyczną zmienność indeksów MSCI Poland, MSCI Eastern Europe i MSCI Emerging Markets.

Poniższy wykres pokazuje historyczne wyniki indeksów MSCI Poland, MSCI Eastern Europe i MSCI Emerging Markets.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,74% w skali roku. Menedżerem funduszu jest BlackRock Advisors (UK). Początkowe aktywa funduszu wynoszą 5 mln USD. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański, ale tytułami uczestnictwa funduszu można obracać zarówno w dolarach jak i funtach brytyjskich. Fundusz będzie reinwestował dywidendy ze spółek.

Ponieważ zarejestrowany w Irlandii fundusz iShares MSCI Poland (formalnie jest to subfundusz funduszu parasolowego iShares V plc) jest zgodny z dyrektywą UCITS III, nic nie stoi na przeszkodzie, aby został on notyfikowany w innych krajach Unii Europejskiej i był tam dystrybuowany. Oznacza to, że może on także trafić na GPW w Warszawie.

Warto podkreślić, iż choć jest to pierwszy fundusz ETF notowany w Europie posiadający ekspozycję na polski rynek (oczywiście poza funduszem Lyxor ETF WIG20 notowanym na GPW), to na amerykańskich parkietach (konkretnie na NYSE Arca) od kilku(nastu) miesięcy notowane są już dwa inne podobne produkty: iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund oraz Market Vectors Poland ETF (więcej na ich temat można przeczytać tutaj).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.