Skip to main content

Inwestycje w metale szlachetne za pośrednictwem ETC w ofercie iShares

11 kwietnia 2011 r. iShares wprowadził na London Stock Exchange swoje pierwsze instrumenty dłużne typu exchange-traded commodities (ETCs) zabezpieczone fizycznie istniejącymi metalami szlachetnymi. Instrumenty te dają płynną, transparentną ekspozycję na cztery popularne metale szlachetne: złoto, srebro, platynę i pallad.

iShares Physical Gold ETC, iShares Physical Silver ETC, iShares Physical Platinum ETC oraz iShares Physical Palladium ETC naśladują dzienne zmiany cen metali szlachetnych publikowane przez London Bullion Market Association (w przypadku złota i srebra) oraz przez London Platinum and Palladium Market (w przypadku platyny i palladu). Instrumenty te są zabezpieczone metalowymi sztabami przechowywanymi na specjalnie zabezpieczonych rachunkach – dzięki temu ryzyko kredytowe powiernika (funkcję tę pełni JP Morgan Chase Bank) jest zminimalizowane (w przypadku ewentualnego niewykonania zobowiązań przez ten podmiot). iShares będzie stosował ponadto nadzabezpieczenie (over-allocation), gdyż będzie on alokował dodatkowo jedną sztabę w celu zapewnienia że wszystkie papiery wartościowe są zawsze w 100% zabezpieczone fizycznie istniejącymi metalami.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi: 0,25% w przypadku złota, 0,40% w przypadku srebra, platyny oraz palladu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.