Skip to main content

Instrumenty typu ETCs Commerzbanku z ekspozycją na ceny ropy WTI i ceny kakao na Deutsche Boerse

27 lutego 2012 r. na Deutsche Boerse (Xetra) miało miejsce pierwsze notowanie 16 instrumentów finansowych typu ETC (exchange-traded commodities) wyemitowanych przez Commerzbank AG (funkcjonują one pod nazwą Coba). Oferują one ekspozycję na ceny ropy naftowej typu WTI (West Texas Intermediate) oraz na ceny kakao, gdyż pozwalają partycypować w dziennych zmianach cen kontraktów futures na ww. surowce i towary rolne. Inwestorzy mogą korzystać zarówno ze wzrostu ich cen, jak też z ich spadku, gdyż oferta Commerzbanku obejmuje zarówno ETCs naśladujące (w ujęciu dziennym) wprost ich ceny (Daily Long), jak też ETCs zachowujące się przeciwnie do zmian ich cen (Daily Short). Inwestorzy mogą uzyskać prostą (1x), odwrotną (-1x), lewarowaną (2x, 3x i 4x) oraz lewarowaną odwrotną (-2x, -3x i -4x) ekspozycję na ceny ww. kontraktów futures.

W praktyce instrumenty te naśladują indeksy strategiczne składające się ze składnika dźwigni i składnika stopy procentowej. Składnik dźwigni jest oparty na dziennych procentowych zmianach wartości określonych kontraktów futures. Z kolei składnik stopy procentowej reprezentuje inwestycję w pozbawione ryzyka instrumenty finansowe rynku pieniężnego pomniejszone o opłaty indeksowe i koszty zabezpieczenia.

Lista nowych exchange-traded commodities Commerzbanku, wraz ze stawkami opłaty za zarządzanie (management fee) przedstawia się następująco:

 • Coba ETC 1x WTI Oil Daily Long (0,40%)

 • Coba ETC 2x WTI Oil Daily Long (0,60%)

 • Coba ETC 3x WTI Oil Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC -1x WTI Oil Daily Short (0,40%)

 • Coba ETC -2x WTI Oil Daily Short (0,60%)

 • Coba ETC -3x WTI Oil Daily Short (0,75%)

 • Coba ETC -4x WTI Oil Daily Short (0,75%)

 • Coba ETC 1x Cocoa Daily Long (0,40%)

 • Coba ETC 2x Cocoa Daily Long (0,60%)

 • Coba ETC 3x Cocoa Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC 4x Cocoa Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC -1x Cocoa Daily Short (0,40%)

 • Coba ETC -2x Cocoa Daily Short (0,60%)

 • Coba ETC -3x Cocoa Daily Short (0,75%)

 • Coba ETC -4x Cocoa Daily Short (0,75%)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.