Skip to main content

HSBC wprowadziło na LSE fundusz ETF z ekspozycją na rynek kanadyjski

24 lutego 2011 r. na London Stock Exchange (LSE) zadebiutował kolejny fundusz ETF HSBC – HSBC MSCI Canada ETF.

Fundusz replikuje zachowanie ważonaego kapitalizacją rynkową indeksu MSCI Canada (typu total return), który obejmuje największe spółki publiczne w Kanadzie. Podobnie jak wszystkie dotychczas uruchomione przez tego providera ETF-y, także i ten stosuje fizyczną replikację (tzn. inwestuje bezpośrednio w akcje firm wchodzących w skład indeksu). HSBC MSCI Brazil ETF jest kolejnym subfunduszem zarejestrowanego w Irlandii funduszu parasolowego HSBC ETFs plc. Jest on zgodny z dyrektywą UCITS III. Walutą funduszu jest amerykański dolar. Menedżerem inwestycyjnym funduszu jest HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Będzie wypłacał on dywidendy co pół roku. Całkowite koszty (total expense ratio) zostały ustalone na poziomie 0,35%.

Oferta funduszy HSBC obejmuje obecnie 18 akcyjnych exchange-traded funds – większość z nich oparta jest o indeksy MSCI.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.