Skip to main content

HSBC wprowadził na giełdę w Londynie dwa akcyjne ETF-y

2 czerwca na London Stock Exchange rozpoczął się obrót tytułami uczestnictwa dwóch funduszy ETF HSBC posiadających ekspozycję na rynek amerykański i europejski.

HSBC MSCI USA ETF replikuje fizycznie (tj. inwestuje bezpośrednio w akcje wchodzące w skład indeksu) MSCI USA Index. Jest to indeks typu total return, ważony kapitalizacją, skorygowany o współczynnik free float, mierzący koniunkturę w segmencie dużych i średnich firm amerykańskich, reinwestujący dywidendy. Fundusz HSBC MSCI USA ETF jest zgodny z dyrektywą UCITS, jest denominowany w USD, a jego całkowite koszty wynoszą 0,30%.

HSBC MSCI Europe ETF również stosuje fizyczną replikację indeksu bazowego, którym jest MSCI Europe Index. Jest to indeks typu total return, ważony kapitalizacją, skorygowany o współczynnik free float, mierzący koniunkturę w segmencie największych europejskich przedsiębiorstw z krajów rozwiniętych. Fundusz HSBC MSCI Europe ETF jest zgodny z dyrektywą UCITS, jest denominowany w euro, a jego całkowite koszty wynoszą 0,30%.

Oba nowe ETF-y są subfunduszami HSBC ETF plc – funduszu zarejestrowanego w Irlandii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.