Skip to main content

Gigantyczny napływ kapitału do sektorowych ETF-ów w Europie

Niezwykle udany okazał się trzeci tydzień stycznia dla funduszy ETF naśladujących zachowanie subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe. Według danych zgromadzonych przez BlackRock w tygodniu zakończonym 21 stycznia 2011 r. saldo nabyć i umorzeń w tego typu produktach oferowanych w Europie przez siedmiu providerów wyniosło +808,4 mln USD i było najwyższe od co najmniej 17 miesięcy. Stało się tak mimo iż koniunktura na europejskich parkietach nie była w tym okresie wybitnie sprzyjająca – indeks STOXX 600 Europe zwyżkował o 0,9% (w USD), a dziewięć spośród 19 subindeksów sektorowych znalazło się na minusie.

Największy napływ nowych środków finansowych netto stał się udziałem ETF-ów, dla których benchmarkami są subindeksy sektora bankowego (+166,7 mln USD), branży samochodowej (+132,3 mln USD), branży ubezpieczeniowej (+92,3 mln USD), sektora surowców podstawowych (+88,9 mln USD), sektora spółek użyteczności publicznej (+88,0 mln USD) oraz branży dóbr i usług przemysłowych (+87,5 mln USD). Największymi beneficjentami dobrych nastrojów wśród inwestorów na rynku sektorowych ETF-ów były: Dow Jones STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts Source ETF (+103,0 mln USD), Dow Jones STOXX 600 Optimised Insurance Source ETF (+92,3 mln USD) i Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (+91,1 mln USD). Jedynie ETF-y dwóch branż zanotowano w analizowanym okresie odpływ netto kapitału – dotyczyło to funduszy powiązanych z subindeksami branży chemicznej (-16,7 mln USD) i sektora ropy i gazu (-4,6 mln USD).

Od początku stycznia wartość wpłat do sektorowych ETF-ów replikujących subindeksy STOXX 600 Europe przewyższyła wartość wypłat o blisko miliard dolarów (+976,9 mln USD). Najwięcej kapitału pozyskały fundusze powiązane z subindeksami: bankowym (+227,9 mln USD), technologicznym (+110,5 mln USD) i ropy i gazu (+96,7 mln USD). Z kolei najwięcej kapitału wycofano z ETF-ów odwzorowujących subindeks sektora chemicznego (-34,8 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.