Skip to main content

Giełda z Zurychu uruchamia nowy segment dla exchange-traded products (ETPs)

15 października na SIX Swiss Exchange zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne (Additional Rules for the Listing of Exchange Traded Products), które stanowią podstawę dla wprowadzenia na parkiecie w Zurychu nowego segmentu dla instrumentów finansowych typu ETP.

Exchange-traded products to zabezpieczone, nieoprocentowane dłużne papiery wartościowe naśladujące zachowanie określonego aktywa z użyciem dźwigni lub bez jej stosowania.

Pierwsze instrumenty finansowe typu ETP powinny pojawić się na SIX Swiss Exchange w listopadzie. W celu zapewnienia ciągłego, płynnego handlu tymi papierami wartościowymi każdy z nich otrzyma przynajmniej jednego market makera.

W odróżnieniu od ETFs (które podlegają prawu dotyczącemu funduszy inwestycyjnych – Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes – CISA), ETPs podlegają standardowym procedurom notowań nadzorowanym przez SIX Exchange Regulation. Zasady dotyczące dopuszczania exchange-traded products do obrotu giełdowego i ich notowań zostały opracowane przez SIX Swiss Exchange Regulatory Board i zaakceptowane przez szwajcarski organ nadzoru – Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.