Skip to main content

Giełda we Frankfurcie rezygnuje z opłat od transakcji funduszami ETF w ramach planów oszczędnościowych

Deutsche Boerse zaoferowała inwestorom dokonującym transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF w systemie Xetra możliwość realizacji zleceń bez ponoszenia opłat. Ma być to korzyść adresowana w szczególności do inwestorów dokonujących regularnych i długoterminowych inwestycji w te instrumenty finansowe.

Hauke Stars, członek zarządu Deutsche Boerse stwierdził, iż poprzez zniesienie opłat transakcyjnych w przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy ETF giełda chce zwiększyć atrakcyjność tych papierów wartościowych jako długoterminowego produktu inwestycyjnego oraz przyciągnąć nowych inwestorów na rynek kapitałowy.

Stars dodał również, iż na tle spadających poziomów emerytur wiele osób będzie musiało stać się bardziej aktywnych na rynkach finansowych. Niemieccy pracownicy mają obecnie dwie możliwości likwidacji luki emerytalnej inne niż zwiększanie składek: albo muszą pracować dłużej, albo muszą inwestować swoje oszczędności w perspektywie długoterminowej na rynkach kapitałowych.

Zniesienie opłat transakcyjnych dla planów oszczędnościowych z funduszami ETF jest regulowane umowami między giełdą a brokerem i jest tylko jednym z kilku działań podjętych przez Deutsche Boerse w celu poinformowania konsumentów o zaletach długoterminowego oszczędzania poprzez rynek kapitałowy. Oprócz szerokiej gamy informacji dla początkujących i cyfrowej platformy edukacyjnej, w budynku giełdy we Frankfurcie powstaje nowe interaktywne centrum dla odwiedzających giełdę (jego otwarcie jest planowane na pierwszy kwartał 2020 r.).

Aktywa funduszy ETF notowanych na Deutsche Boerse wynosiły w końcu września 2019 r. ponad 645 mld euro – o 15% więcej niż rok wcześniej. Na parkiecie we Frankfurcie notowanych jest ponad 1500 funduszy ETF i instrumentów typu ETP (głównie ETC), których średni miesięczny obrót wynosi 11 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.