Skip to main content

Giełda w Mediolanie obchodzi dziesiątą rocznicę debiutu pierwszego funduszu ETF

Giełda w Mediolanie – Borsa Italiana – obchodzi dziesiątą rocznicę wprowadzenia do notowań pierwszego funduszu ETF. Od tego momentu rynek ETFplus odnotowuje niebywały rozwój. W 2002 roku na tamtejszym parkiecie notowanych było 8 funduszy ETF czterech emitentów, dziennie zawierano przeciętnie 81 transakcji, zaś średnia wartość obrotów wynosiła 3,3 mln euro. W 2007 roku notowanych było już 208 instrumentów typu ETP (171 ETF-ów i 37 instrumentów typu ETCs (exchange-traded commodities)) ośmiu emitentów, dziennie zawierano przeciętnie 5305 transakcji, zaś średnia wartość obrotów wynosiła 126,2 mln euro. Natomiast obecnie notowanych jest 798 instrumentów typu ETP (614 ETF-ów i 172 instrumenty typu ETCs (exchange-traded commodities) i 12 instrumentów typu ETNs (exchange-traded notes)) jedenastu emitentów, dziennie zawieranych jest przeciętnie 11400 transakcji, zaś średnia wartość obrotów wynosi 242,8 mln euro. W ciągu tych 10 lat zawarto w sumie 15 mln transakcji tymi instrumentami finansowymi o łącznej wartości 371,3 mld euro.

Dynamiczny rozwój rynku ETF-ów na Borsa Italiana jest także widoczny, gdy przeanalizuje się zmiany wartości aktywów zarządzanych przez te podmioty na przestrzeni minionych lat. W końcu 2003 r. aktywa te wynosiły 0,5 mld euro, w końcu 2007 r. było to już 10 mld euro, a obecnie jest to już 17,80 mld euro. Średnia roczna stopa wzrostu (compound annual growth rate – CAGR) aktywów w tym okresie wyniosła 64%, a w przypadku obrotu wskaźnik ten sięgnął 54%. Borsa Italiana jest obecnie europejskim liderem pod względem liczby transakcji tymi instrumentami finansowymi oraz zajmuje trzecie miejsce pod względem wartości obrotu.

Obroty ETF-ami na giełdzie w Mediolanie w 2011 r. stanowiły 12,1% ogółu obrotów wszystkimi instrumentami finansowymi na tym parkiecie, podczas gdy w 2007 roku było to jedynie 2 procent. Według Deborah Fuhr, partnera zarządzającego w ETFGI, spośród 10 najpopularniejszych ETF-ów na Borsa Italiana żaden nie replikuje krajowego indeksu akcyjnego – wszystkie są powiązane z indeksami rynków zagranicznych (to odróżnia ten rynek m.in. od niemieckiego, czy brytyjskiego). Relatywnie duża w porównaniu z innymi rynkami europejskimi jest także rola, jaką odgrywają na nim inwestorzy detaliczni – wskazuje na to niższa niż na Deutsche Boerse, London Stock Exchange czy NYSE Euronext przeciętna wartość transakcji ETF-ami. Według Emanuele Bellingeri, szefowej iShares Italy, nadal ok. 70 proc. obrotów tymi instrumentami finansowymi odbywa się na rynku pozagiełdowym (OTC) (informacje o tych transakcjach nie są przekazywane giełdzie w Mediolanie), jednak uczestnicy rynku giełdowego pracują wraz z Borsa Italiana nad poprawą płynności na rynku giełdowym w celu przyciągnięcia na ten parkiet większej liczby inwestorów instytucjonalnych (w przypadku funduszy ETF iShares inwestorzy instytucjonalni odpowiadają za ok. 80 proc. ich aktywów). Czynnikiem, który może zwiększyć obroty ETF-ami na parkiecie w Mediolanie jest planowane na pierwszy kwartał 2013 r. wprowadzenie nowej funkcjonalności RFQ (request for quote), co powinno uczynić oferty kupna i sprzedaży składane przez brokerów bardziej konkurencyjnymi, a w rezultacie zwiększyć znaczenie giełdowego handlu ETF-ami w stosunku do handlu na rynku OTC.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.