Skip to main content

Giełda Eurex wprowadziła do obrotu opcje na dłużne fundusze ETF

Należąca do Deutsche Boerse Group giełda terminowa Eurex – największy w Europie i jeden z największych na świecie tego typu parkietów – wprowadziła 20 listopada 2017 r. do obrotu opcje na fundusze ETF posiadające ekspozycję na instrumenty o stałym dochodzie (fixed income) umożliwiając w ten sposób inwestorom finansowym zabezpieczenie ryzyka ich portfeli papierów dłużnych. Dotychczas na Eurexie notowane były jedynie opcje na ETF-y iShares i db x-trackers posiadające ekspozycję na rynek akcji oraz instrumenty typu ETC (exchange-traded commodities) na ropę naftową i złoto.

Eurex zaoferował opcje na:

  • iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (fundusz odwzorowuje wyniki indeksu Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped, który obejmuje obligacje korporacyjne typu high yield z całego świata),

  • iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond UCITS ETF (fundusz naśladuje wyniki indeksu J.P. Morgan EMBI Global Core, który obejmuje denominowane w dolarach amerykańskich obligacje skarbowe i quasi-skarbowe z rynków wschodzących),

  • iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (fundusz odzwierciedla wyniki indeksu Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade, który obejmuje obligacje korporacyjne denominowane w dolarach amerykańskich).

Według Bretta Olsona – szefa działu dłużnych funduszy ETF w regionie EMEA w spółce BlackRock – „rozwój rynku funduszy ETF z ekspozycją na instrumenty o stałym dochodzie zwiększył liczbę inwestorów i sposób korzystania przez nich z naszych funduszy ETF. Inwestorzy Ci mówią nam, że potrzebują opcji na nasze dłużne ETF-y, aby zapewnić sobie sposób na zarządzanie zmiennością portfeli za pomocą narzędzia bardziej reprezentatywnego dla gotówkowego rynku obligacji. Biorąc pod uwagę wzrost rynku opcji na dłużne ETF-y w USA uważamy, że opcje te przyniosą korzyści klientom, którzy wymagają zabezpieczenia, które odnosi się do funduszy ETF typu UCITS”.

W opinii Lee Bartholomew, szefa działu badań i rozwoju produktów dłużnych i walutowych na platformie Eurex, „dłużne ETF-y oferują inwestorom giełdowe źródło płynności w przypadku inwestowania w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Pozwalają osiągać efektywną kosztowo ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Ponadto nasze nowe produkty dają inwestorom większą elastyczność w zabezpieczaniu i zarządzaniu posiadaną przez nich ekspozycją na rynki obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych i obligacji typu high yield”.

Europejski rynek obligacji korporacyjnych odgrywa kluczową rolę w ekosystemie finansowym. Znaczenie to rosło konsekwentnie po kryzysie finansowym, biorąc pod uwagę zarówno liczbę uczestników rynku, jak i wartość zarządzanych aktywów. Giełda Eurex odnotowuje znaczny popyt końcowych użytkowników na opcje na dłużne fundusze ETF notowane na giełdach europejskich, gdyż inwestorzy instytucjonalni w Europie są gotowi na przeniesienie swojej aktywności z giełd amerykańskich, gdzie instrumenty takie były do tej pory notowane.

Płynność dla opcji na dłużne ETF-y wprowadzone na Eurex zapewniają trzy duże banki.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.