Skip to main content

Fundusze indeksowe w Wielkiej Brytanii mają już 1/5 rynku

Jak poinformowała The Investment Association – organizacja reprezentująca interesy branży zarządzania aktywami w Wielkiej Brytanii i monitorująca ten segment brytyjskiego rynku finansowego – w końcu 2022 roku aktywa funduszy indeksowych (tracker funds) w tym kraju stanowiły już ponad 20% aktywów tamtejszego rynku funduszy inwestycyjnych (20,7%). To o 2 pkt. Proc. więcej niż rok wcześniej i aż 12,3 pkt. proc. więcej niż 10 lat temu!

Stało się tak, mimo iż wartość aktywów tej grupy funduszy, na skutek dekoniunktury zarówno na rynku akcji jak i na rynku obligacji, zmniejszyła się o 13,6 mld GBP (4,6%) do 284,3 mld GBP. Jednak w przypadku całego rynku funduszy inwestycyjnych, procentowy spadek aktywów był blisko trzykrotnie wyższy i wyniósł aż 13,2%.

W ubiegłym roku sprzedaż detaliczna netto funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii była dodatnia i wyniosła 10,95 mld GBP. Choć to wyraźnie mniej niż w trzech poprzednich latach (w latach 2019-2021 wynosiła ona nieco ponad 18 mld GBP rocznie), wynik ten należy uznać za ogromny sukces biorąc pod uwagę bardzo niesprzyjające otoczenie rynkowe. Sprzedaż netto funduszy indeksowych była dodatnia w dziesięciu miesiącach 2022 roku, jedynie w czerwcu i we wrześniu znalazła się na niewielkim minusie. Najlepszymi miesiącami okazały się listopad (+1,65 mld GBP) i kwiecień (+1,52 mld GBP).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.