Skip to main content

Fundusze ETF Zürcher Kantonalbank z ekspozycją na ceny srebra, platyny i palladu na parkiecie w Zurychu

Zürcher Kantonalbank – bank kantonu zurychskiego – rozszerzył na początku maja 2012 r. ofertę funduszy ETF z ekspozycją na metale szlachetne o nowe kategorie jednostek tych produktów inwestycyjnych.

Na SIX Swiss Exchange od 4 maja notowane są:

  • nowe jednostki funduszu ZKB Silver ETF (jednostki kategorii A (wyceniane we franku szwajcarskim), jednostki wyceniane we franku szwajcarskim i zabezpieczone przed ryzykiem walutowym (kategoria H), jednostki wyceniane w euro, jednostki wyceniane w euro i zabezpieczone przed ryzykiem walutowym (kategoria H) i jednostki wyceniane w dolarze amerykańskim) – odwzorowuje on cenę srebra w fizycznej postaci (po raz pierwszy fundusz ten pojawił się na giełdzie w Zurychu w 2007 r.); wskaźnik kosztów wynosi 0,60% w skali roku

  • nowa jednostka funduszu ZKB Platinum ETF (jednostka wyceniana we franku szwajcarskim) – odwzorowuje on cenę platyny w fizycznej postaci; wskaźnik kosztów wynosi 0,50% w skali roku

  • nowa jednostka funduszu ZKB Palladium ETF (jednostka wyceniana we franku szwajcarskim) – odwzorowuje on cenę palladu w fizycznej postaci; wskaźnik kosztów wynosi 0,50% w skali roku

Najpopularniejszym funduszem ETF Zürcher Kantonalbank pozostaje ZKB Gold ETF (jest on od 2006 r. notowany na SIX Swiss Exchange, obecnie w czterech walutach (franku szwajcarskim euro, dolarze amerykańskim i funcie szterlingu)) – jego aktywa w końcu maja wynosiły aż 9,2 mld USD, co dawało mu trzecie miejsce w Europie pod względem wartości zgromadzonych środków finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.