Skip to main content

Fundusze ETF wkrótce dostępne w złotych na NYSE Euronext

Już za niecały miesiąc na europejskim rynku funduszy ETF będzie miało miejsce wydarzenie bez precedensu jeśli chodzi o ten segment rynku kapitałowego na Starym Kontynencie. Według planów przedstawionych przez Euronext – sojusz giełdowy obejmujący rynki giełdowe w Paryżu, Brukseli, Amsterdamie i Lizbonie, będący od niedawna częścią IntercontinentalExchange Group – 17 lutego 2014 r. wprowadzona zostanie (pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów rozliczeniowych) możliwość handlu tytułami uczestnictwa funduszy ETF w 20 różnych walutach świata. W gronie tych walut znajduje się m.in. polski złoty (PLN), a także (co podkreślono w komunikacie opublikowanym przez Euronext) po raz pierwszy na europejskim lub amerykańskim parkiecie – chińskie reniminbi (CNY) i dolar hongkoński (HKD). Pełna lista dostępnych walut znajduje się w poniższej tabeli.

Z punktu widzenia inwestorów wprowadzenie takiej możliwości ma przede wszystkim na celu ograniczenie ryzyka walutowego i kosztów zamiany walut dla inwestorów posługujących się innymi walutami niż te, w których ETF-y są dotychczas notowane na parkietach wchodzących w skład sojuszu Euronext. Ponadto powinno to uprościć dostęp do rynków międzynarodowych, dostarczyć szerszych możliwości inwestycyjnych i poprawić płynność ETF-ów, gdyż będą one nadal identyfikowane jednym kodem ISIN reprezentującym wszystkie waluty.

Dla emitentów funduszy ETF nowa usługa pozwoli na łatwiejsze gromadzenie aktywów, gdyż będą oni mogli zaoferować swoje produkty znacznie szerszemu gronu inwestorów. Emitenci nie będą także zmuszeni do tworzenia odrębnych funduszy ETF z innym kodem ISIN w celu wprowadzenia produktu notowanego w nowej walucie.

Według danych NYSE Euronext w końcu 2013 r. na czterech europejskich parkietach tego sojuszu notowanych było 566 funduszy ETF, głównie o charakterze akcyjnym (od września ubiegłego roku w tym gronie jest także Lyxor UCITS ETF WIG20). Najpopularniejszymi instrumentami tego rodzaju w minionym roku były: Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50, Lyxor UCITS ETF Daily Leverage CAC 40 (fundusz stosujący podwójną dźwignię w ujęciu dziennym), Lyxor UCITS ETF CAC 40 Daily Double Short (fundusz odwrotny z podwójną dźwignią) oraz Lyxor UCITS ETF CAC 40. W całym 2013 r. przeprowadzono ogółem 1 696,3 tys. transakcji ETF-ami o łącznej wartości 57 875 mln euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.