Skip to main content

Fundusze ETF State Street trafiły na parkiety w Mediolanie i Paryżu

We wrześniu i na pooczątku października 2011 r. kolejne fundusze ETF State Street Global Advisors (SSgA) funkcjonujące pod marką SPDR zostały wprowadzone do notowań giełdowych na Borsa Italiana i NYSE Euronext Europe (Paris).

6 września na parkiecie w Mediolanie zadebiutowało 14 ETF-ów (adresowanych głównie do inwestorów instytucjonalnych), w tym siedem funduszy dłużnych replikujących indeksy Barclays Capital i siedem funduszy akcyjnych odwzorowujących globalne i regionalne indeksy MSCI (wszystkie te ETF-y stosują replikację fizyczną).

Wśród funduszy dłużnych (denominowanych w USD, a notowanych w euro) znalazły się:

 • SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF (oferuje ekspozycję na papiery dłużne w krajach wschodzących denominowane w lokalnych walutach)

 • SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF (oferuje ekspozycję na szeroki rynek obligacji denominowanych w euro)

 • SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF (oferuje ekspozycję na obligacje rządowe denominowane w euro)

 • SPDR Barclays Capital Euro Corporate Bond ETF (oferuje ekspozycję na obligacje korporacyjne denominowane w euro)

 • SPDR Barclays Capital US Aggregate Bond ETF (oferuje ekspozycję na szeroki rynek obligacji amerykańskich, to pierwszy tego typu produkt w Europie)

 • SPDR Barclays Capital US Treasury Bond ETF (oferuje ekspozycję na rynek amerykańskich papierów skarbowych)

 • SPDR Barclays Capital Sterling Aggregate Bond ETF (oferuje ekspozycję na rynek instrumentów dłużnych denominowanych w funtach szterlingach posiadających rating inwestycyjny, to pierwszy tego typu produkt na świecie)

W gronie funduszy akcyjnych (także denominowanych w USD i notowanych w euro) znalazły się dwa instrumenty z ekspozycją globalną (SPDR MSCI ACWI ETF i SPDR MSCI ACWI IMI ETF) oraz pięć ETF-ów powiązanych z indeksami rynków wschodzących:

 • SPDR MSCI Emerging Markets ETF (daje ekspozycję na szeroki rynek akcji w państwach wschodzących)

 • SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF (daje ekspozycję na spółki o niskiej kapitalizacji w państwach wschodzących)

 • SPDR MSCI EM Asia ETF (daje ekspozycję na azjatyckie rynki wschodzące)

 • SPDR MSCI EM Latin America ETF (daje ekspozycję na rynki wschodzące w Ameryce Łacińskiej)

 • SPDR MSCI EM Europe ETF (daje ekspozycję na europejskie rynki wschodzące)

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszy dłużnych wynosi 0,20% (za wyjątkiem SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF oraz SPDR Barclays Capital US Treasury Bond ETF, w przypadku których stawka kosztów sięga 0,15%), funduszy globalnych 0,50% (SPDR MSCI ACWI ETF) i 0,55% (SPDR MSCI ACWI IMI ETF), natomiast funduszy rynków wschodzących 0,65% w skali roku.

Sześć wymienionych powyżej dłużnych funduszy SPDR (za wyjątkiem SPDR Barclays Capital Sterling Aggregate Bond ETF) oraz siedem akcyjnych funduszy SPDR zostało także wprowadzonych (odpowiednio) 5 października i 14 września do obrotu na giełdzie w Paryżu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.