Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – wrzesień 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba linii notowań funduszy ETF na giełdach papierów wartościowych w Europie zwiększyła się we wrześniu o 53 (1,1%) przekraczając po raz pierwszy w historii 5 tys. (5011). Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełdy Borse Stuttgart (25), giełdy londyńska i mediolańska (London SE Group) (20) oraz giełdy zreszone w sojuszu NYSE Euronext Europe (8). Warto też dodać, iż według danych FESE liczba ETF-ów notowanych na parkiecie w Dublinie zmniejszyła się z 14 do zaledwie jednego. W końcu minionego miesiąca najwięcej tego typu instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1518), Boerse Stuttgart (1073), Deutsche Boerse (874) i NYSE Euronext (Europe) (678).

Efektem względnego uspokojenia sytuacji na europejskich parkietach był wyraźny spadek wartości obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF. We wrześniu sięgnęły one 74,1 mld euro, czyli o 22,4 mld euro (23,2%) mniej niż w poprzednim miesiącu. Prawie 30 procent tego obrotu przypadło na giełdy London SE Group (21,9 mld euro – 29,5% ogółu obrotów) oraz na Deutsche Boerse (21,5 mld euro – 29,0%), zaś nieco ponad 20 procent (20,5%) na parkiety wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext Europe (15,2 mld euro). W ujęciu procentowym największy spadek obrotów ETF-ami we wrześniu odnotowała GPW w Warszawie (o 83,6%). Obrót trzema ETF-ami wyniósł w Warszawie zaledwie 1,8 mln euro, co było lepszym rezultatem od giełd w Atenach (2,6 mln euro) i Wiedniu (2,9 mln euro).

Łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku 554,7 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (172,9 mld euro), na Deutsche Boerse (168,4 mld euro), NYSE Euronext Europe (114,4 mld euro) i SIX Swiss Exchange (65,0 mld euro). Na GPW w Warszawie obrót ETF-ami wyniósł w tym okresie 55,0 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez Borse Stuttgart) wyniosła we wrześniu 1413,1 tys., co oznacza spadek wobec sierpnia o 291,4 tys. (17,1%). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (494,0 tys.), na NYSE Euronext Europe (288,9 tys.) i na Deutsche Boerse (257,5 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.