Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – sierpień 2012 r.

Według danych zgromadzonych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na giełdach papierów wartościowych w Europie (nie jest to równoznaczne z liczbą funduszy ETF znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach, gdyż wiele funduszy jest równolegle notowanych na kilku parkietach jednocześnie na zasadzie multi-listingu) zwiększyła się w sierpniu 2012 r. zaledwie o 20 (0,3%) (to najmniej od marca 2011 r.) do 5863. Od stycznia do sierpnia 2012 roku liczba linii notowań ETF-ów w Europie wzrosła w sumie o 655 (12,6%).

Największy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów (liczba nowych funduszy wprowadzonych do notowań minus liczba funduszy, których notowania zakończono) odnotowały w sierpniu giełda we Frankfurcie (Deutsche Boerse) (13) oraz giełda w Zurychu (SIX Swiss Exchange) i giełda w Stuttgarcie (Boerse Stuttgart) (po 7); o dziewięć zmniejszyła się natomiast liczba linii notowań funduszy ETF na parkiecie w Paryżu. W końcu minionego miesiąca najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1802), Boerse Stuttgart (1375), Deutsche Boerse (1004), SIX Swiss Exchange (720) oraz NYSE Euronext (Europe) (684).

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach Starego Kontynentu wyniosły w sierpniu 41,3 mld euro, co oznacza spadek wobec poprzedniego miesiąca o 2,45 mld euro (5,6%). Najaktywniejsi okazali się inwestorzy na giełdach w Londynie i Mediolanie (15,4 mld euro – 37,3 proc. łącznego obrotu tymi instrumentami finansowymi w sierpniu), we Frankfurcie (11,8 mld euro – 28,5%) oraz na SIX Swiss Exchange (6,2 mld euro – 14,9%). Według danych FESE wartość obrotu trzema ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosła w sierpniu 5,3 mln euro.

Przez osiem miesięcy 2012 roku wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w sumie 352,4 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (136,5 mld euro), na Deutsche Boerse (98,7 mld euro), na NYSE Euronext Europe (50,0 mld euro) i na SIX Swiss Exchange (42,4 mld euro). W tym okresie obrót tytułami uczestnictwa ETF-ów na GPW w Warszawie wyniósł 43,8 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez giełdy w Stuttgarcie) wyniosła w sierpniu 754,4 tys. – o 47,5 tys. (5,9%) mniej niż w lipcu i najmniej w tym roku. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi odnotowano w minionym miesiącu na giełdach w Londynie i Mediolanie (312,0 tys.), na Deutsche Boerse (161,3 tys.) i na NYSE Euronext Europe (129,6 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.