Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – sierpień 2010 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) obejmujących w sumie 14 europejskich parkietów, liczba funduszy ETF w Europie zwiększyła się w sierpniu o 88 do 3715. Zdecydowanie największy przyrost liczby ETF-ów odnotowała London Stock Exchange, gdzie przybyły aż 72 nowe fundusze. Drugie miejsce pod tym względem zajęła giełda w Zurychu – 13 nowych ETF-ów. Minimalny spadek liczby notowanych ETF-ów zanotowały w sierpniu giełdy Deutsche Boerse (-2), NYSE Euronext (Europe (-2) oraz giełda w Lublanie (-2). W końcu minionego miesiąca najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na Boerse Stuttgart (881), Deutsche Boerse (680), London Stock Exchange (586), NYSE Euronext Europe (533) i Borsa Italiana (514).

W sierpniu aktywność inwestorów w tym segmencie europejskiego rynku kapitałowego była jeszcze niższa niż i w tak słabym już lipcu – wartość obrotów tytułami uczestnictwa ETF-ów na 12 parkietach analizowanych przez FESE wyniosła 27,2 mld euro i była niższa w stosunku do lipca o 2,0 mld euro (-6,9%). Ponad 46 procent tego obrotu przypadło na parkiet we Frankfurcie (12,6 mld euro), a około 30 procent na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext (8,2 mld euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie wyniósł w sierpniu 9,0 mld USD i był niższy od lipcowego o 6,0%, zaś na parkiecie w Mediolanie wyniósł 7,4 mld USD, co oznaczało spadek wobec poprzedniego miesiąca o 6,6%. Od początku 2010 roku łączny obrót ETF-ami na 12 giełdach monitorowanych przez FESE wyniósł 261,9 mld euro. Najwyższy miał miejsce na giełdach we Frankfurcie (120,1 mld euro), na parkietach należących do NYSE Euronext (79,7 mld euro) oraz w Zurychu (33,3 mld euro). W tym samym okresie w Londynie łączny obrót ETF-ami sięgnął – według danych WFE – 87,2 mld USD, a w Mediolanie 68,0 mld USD.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na 14 europejskich parkietach sięgnęła w sierpniu 796,0 tys. i była wyższa niż w lipcu o 1,3%. Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na Borsa Italiana (250,0 tys.), na NYSE Euronext (170,0 tys.), na Deutsche Boerse (151,2 tys.) oraz na LSE (81,1 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.