Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – marzec 2013 r.

Według danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na giełdach papierów wartościowych w Europie (nie jest to równoznaczne z liczbą funduszy ETF znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach, gdyż wiele funduszy jest równolegle notowanych na kilku parkietach jednocześnie na zasadzie cross-listingu) wzrosła w marcu o 9 (0,1%) do 6076. W pierwszym kwartale 2013 roku liczba linii notowań ETF-ów w Europie wzrosła o 101 (1,7%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku był to wynik o 255 linii notowań lepszy.

Największy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów (liczba nowych funduszy wprowadzonych do notowań minus liczba funduszy, których notowania zakończono) odnotowały w minionym miesiącu giełdy londyńska i mediolańska należące do London Stock Exchange Group (+2) oraz Borse Stuttgart (+2). W końcu marca najwięcej ETF-ów było notowanych na London SE Group (1885), Boerse Stuttgart (1428), Deutsche Boerse (1029), SIX Swiss Exchange (771) oraz NYSE Euronext (Europe) (665).

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach Starego Kontynentu wyniosły w marcu 43,2 mld euro, co oznacza spadek wobec poprzedniego miesiąca o 2,5 mld euro (5,5%). Zdecydowanie najaktywniejsi okazali się inwestorzy na giełdach w Londynie i Mediolanie (19,3 mld euro – 44,8 proc. łącznego obrotu tymi instrumentami finansowymi w marcu). Znaczące obroty zanotowano również na parkietach we Frankfurcie (9,8 mld euro – 22,7%), na NYSE Euronext (Europe) (6,3 mld euro – 14,5%) oraz na SIX Swiss Exchange (5,4 mld euro – 12,6%). Według danych FESE wartość obrotu trzema ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosła w marcu 3,8 mln euro.

Łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach podczas trzech pierwszych miesięcy 2013 r. wyniosła 140,1 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (61,8 mld euro), na Deutsche Boerse (33,1 mld euro), na NYSE Euronext (Europe) (18,9 mld euro) i na SIX Swiss Exchange (18,8 mld euro). W tym okresie obrót tytułami uczestnictwa ETF-ów na GPW w Warszawie wyniósł 8,1 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez giełdy w Stuttgarcie) wyniosła w marcu 826,1 tys. – o 30,8 tys. (3,6%) mniej niż w lutym. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi zanotowano w minionym miesiącu na giełdach w Londynie i Mediolanie (374,0 tys.), na Deutsche Boerse (172,5 tys.) i na NYSE Euronext (Europe) (135,2 tys.). Na GPW w Warszawie zawarto w marcu 1,0 tys. transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.