Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – maj 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba funduszy ETF notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie zwiększyła się w maju o 89 (2,0%) do 4648. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełdy londyńska i mediolańska działające w ramach London SE Group (28), giełda SIX Swiss Exchange (22) i giełdy skupione w sojuszu NYSE Euronext Europe (14). W końcu maja 2011 r. najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1411), Boerse Stuttgart (977), Deutsche Boerse (789) i NYSE Euronext (Europe) (659).

Obroty tymi instrumentami na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosły w maju 35,2 mld euro, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,1 mld euro, czyli o 16,9%. Nieco ponad 40 procent tego obrotu (41,7%) przypadło na parkiet we Frankfurcie (14,7 mld euro), prawie 30 procent (29,8%) na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext Europe (10,5 mld euro), a prawie 20 procent (18,7%) na giełdę w Zurychu (6,6 mld euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie w maju 25,2 mld USD i był wyższy od kwietniowego o 2,9 mld USD (13,2%). Na GPW w Warszawie obrót wyniósł 6,8 mln euro, co pozwoliło wyprzedzić m.in. giełdy w Atenach (0,6 mln euro), Wiedniu (6,4 mln euro), Budapeszcie (1,3 mln euro) i Dublinie (1,2 mln euro).

Od początku 2011 r. łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosła 185,0 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na Deutsche Boerse (80,8 mld USD), NYSE Euronext Europe (56,5 mld USD) i SIX Swiss Exchange (31,0 mld euro). Według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie (w okresie od stycznia do maja włącznie) 126,6 mld USD.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w maju 935,5 tys., co oznacza wzrost wobec kwietnia o 151,2 tys. (19,3%). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (426,0 tys.), na NYSE Euronext Europe (177,6 tys.) i na Deutsche Boerse (159,2 tys.). Najwyższa przeciętna wartość transakcji miała miejsce na parkietach we Frankfurcie (133 tys. USD) i w Zurychu (117 tys. USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.