Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – luty 2013 r.

Według danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na giełdach papierów wartościowych w Europie (nie jest to równoznaczne z liczbą funduszy ETF znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach, gdyż wiele funduszy jest równolegle notowanych na kilku parkietach jednocześnie na zasadzie multi-listingu) w lutym zmniejszyła się – stało się tak po raz pierwszy od co najmniej czterech lat. W końcu ubiegłego miesiąca na giełdach papierów wartościowych monitorowanych przez FESE i WFE odnotowano w sumie 6067 linii notowań ETF-ów – o 17 mniej niż w końcu stycznia. W pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku liczba linii notowań ETF-ów w Europie wzrosła o 92 (1,5%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku był to wynik o 172 linie notowań lepszy.

Największy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów (liczba nowych funduszy wprowadzonych do notowań minus liczba funduszy, których notowania zakończono) odnotowała w minionym miesiącu giełda SIX Swiss Exchange (+6). Z kolei dwie spośród największych europejskich giełd – London Stock Exchange Group i NYSE Euronext (Europe) – zanotowały spadek liczby linii notowań tych instrumentów finansowych (odpowiednio o 16 i 13). W końcu lutego najwięcej ETF-ów było notowanych na London SE Group (1883), Boerse Stuttgart (1426), Deutsche Boerse (1028), SIX Swiss Exchange (770) oraz NYSE Euronext (Europe) (664).

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach Starego Kontynentu wyniosły w lutym 45,7 mld euro, co oznacza wzrost wobec poprzedniego miesiąca o 5,2 mld euro. Zdecydowanie najaktywniejsi okazali się inwestorzy na giełdach w Londynie i Mediolanie (19,3 mld euro – 42,3 proc. łącznego obrotu tymi instrumentami finansowymi w lutym). Znaczące obroty zanotowano również na parkietach we Frankfurcie (10,8 mld euro – 23,6%), na SIX Swiss Exchange (6,4 mld euro – 14,0%) oraz na NYSE Euronext (Europe) (6,3 mld euro – 13,9%). Według danych FESE wartość obrotu trzema ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosła w lutym 1,8 mln euro – był to zatem jeden z najgorszych rezultatów w historii.

Łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach podczas dwóch pierwszych miesięcy 2013 r. wyniosła 97,0 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (42,5 mld euro), na Deutsche Boerse (23,3 mld euro), na SIX Swiss Exchange (13,4 mld euro) i na NYSE Euronext Europe (12,6 mld euro). W tym okresie obrót tytułami uczestnictwa ETF-ów na GPW w Warszawie wyniósł 4,3 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez giełdy w Stuttgarcie) wyniosła w lutym 857,0 tys. – o 80,8 tys. (8,6%) mniej niż w styczniu. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi zanotowano w minionym miesiącu na giełdach w Londynie i Mediolanie (378,0 tys.), na Deutsche Boerse (177,0 tys.) i na NYSE Euronext (Europe) (147,2 tys.). Na GPW w Warszawie zawarto w lutym 0,7 tys. transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.