Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – luty 2010 r.

Według danych statystycznych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) obejmujących 13 europejskich parkietów (brak danych NASDAQ OMX Nordic) w lutym 2010 r. na europejskich giełdach pojawiło się jedynie 26 nowych funduszy ETF – najmniej od sierpnia 2009 r. Największą aktywność pod tym względem wykazała giełda we Frankfurcie, gdzie zadebiutowało 19 nowych funduszy. 3 nowe fundusze pojawiły się na NYSE Euronext, a po 2 na London Stock Exchange i Borsa Italiana. W sumie w końcu lutego na 13 giełdach Starego Kontynentu notowane były 2972 fundusze ETF. Najwięcej tego rodzaju instrumentów występuje na Boerse Stuttgart (684), Deutsche Boerse (574), NYSE Euronext (517) oraz Borsa Italiana (416). Od początku 2010 roku najwięcej nowych funduszy ETF trafiło na SIX Swiss Exchange (46), Deutsche Boerse (21) i NYSE Euronext (20).

Wartość obrotu funduszami ETF na 13 parkietach analizowanych przez FESE wyniosła w lutym 45,8 mld euro i była wyższa w stosunku do stycznia o 2,3 mld euro (5,3%). To równocześnie najlepszy rezultat w ostatnich kilkunastu miesiącach (zbliżony poziom obrotów – 45,3 mld euro – odnotowano jedynie w październiku 2009 r.). Blisko jedna trzecia tego obrotu przypadła na parkiet we Frankfurcie (14,6 mld euro). Na kolejnych pozycjach uplasowały się giełdy NYSE Euronext (9,5 mld euro) oraz London Stock Exchange (9,4 mld euro). W pierwszych dwóch miesiącach 2010 roku największy obrót ETF-ami odnotowano na giełdach we Frankfurcie (29,2 mld euro), w Londynie (18,4 mld euro), na parkietach należących do sojuszu NYSE Euronext (17,6 mld euro) oraz w Mediolanie (11,4 mld euro).

Według danych FESE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF sięgnęła w minionym miesiącu 786,2 tys. (o 8,9% mniej niż w styczniu). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na Borsa Italiana (32,1% ogółu transakcji), na NYSE Euronext (21,9%) oraz na Deutsche Boerse (20,0%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.