Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – lipiec 2013 r.

Według danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) reprezentującej 46 europejskich giełd akcji, obligacji, instrumentów pochodnych i towarów z 30 państw oraz Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba linii notowań (listings) tytułów uczestnictwa funduszy ETF na giełdach papierów wartościowych w Europie (nie jest to równoznaczne z liczbą funduszy ETF znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach, gdyż wiele funduszy jest równolegle notowanych na kilku parkietach na zasadzie cross-listingu) wzrosła w lipcu o 21 do 6052. Był to pierwszy wzrost od kwietnia br. W pierwszych siedmiu miesiącach 2013 roku liczba linii notowań ETF-ów w Europie wzrosła zaledwie o 77 (1,3%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zanotowano przyrost aż o 635 linii notowań (12,2%).

Największy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów (liczba nowych funduszy wprowadzonych do notowań pomniejszona o liczbę funduszy, których notowania zakończono) odnotowały w minionym miesiącu giełdy w Londynie i Mediolanie należące do London Stock Exchange Group (18) oraz giełda we Frankfurcie (4). W końcu lipca najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (1878), Boerse Stuttgart (1401), Deutsche Boerse (1010), SIX Swiss Exchange (779) oraz NYSE Euronext (Europe) (674).

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach Starego Kontynentu wyniosły w lipcu 41,5 mld euro – o 10,1 mld euro (19,6%) mniej niż w czerwcu. Zdecydowanie najaktywniejsi okazali się inwestorzy na giełdach w Londynie i Mediolanie (17,1 mld euro – 41,2 proc. łącznego obrotu tymi instrumentami finansowymi w lipcu). Znaczące obroty zanotowano również na parkietach we Frankfurcie (9,8 mld euro – 23,6%), na NYSE Euronext (Europe) (6,4 mld euro – 15,5%) oraz na SIX Swiss Exchange (6,2 mld euro – 15,1%). Według danych FESE wartość obrotu trzema ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosła w lipcu 2,4 mln euro.

Łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach podczas siedmiu miesięcy 2013 r. wyniosła 335,6 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (145,4 mld euro), na Deutsche Boerse (77,0 mld euro), na NYSE Euronext (Europe) (48,6 mld euro) i na SIX Swiss Exchange (47,2 mld euro). W tym okresie obrót tytułami uczestnictwa ETF-ów na GPW w Warszawie wyniósł 22,0 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez giełdy w Stuttgarcie) wyniosła w lipcu 797,0 tys. – to o 170,0 tys. (17,6%) mniej niż w czerwcu i najmniej w tym roku. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi zanotowano w minionym miesiącu na giełdach w Londynie i Mediolanie (332,0 tys.), na Deutsche Boerse (161,0 tys.) oraz na NYSE Euronext (Europe) (148,0 tys.). Na GPW w Warszawie zawarto w lipcu 0,0 tys. transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.