Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – lipiec 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba funduszy ETF notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie zwiększyła się w lipcu o 168 (3,5%) do 4 916. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały – podobnie jak w czerwcu – giełdy londyńska i mediolańska działające w ramach London SE Group (50), Deutsche Boerse (38) oraz SIX Swiss Exchange (35). W pierwszych siedmiu miesiącach 2011 roku liczba ETF-ów na europejskich parkietach wzrosła o 693 (16,4%). W końcu lipca 2011 r. najwięcej tego typu instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1 498), Boerse Stuttgart (1 028), Deutsche Boerse (857) i NYSE Euronext (Europe) (670).

Obroty ETF-ami na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosły w lipcu 43,6 mld euro, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 11,3 mld euro, czyli o 34,7%. Nieco ponad połowę tego obrotu (51,1%) wygenerowała Deutsche Boerse (22,3 mld euro), blisko 30 procent (28,5%) przypadło na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext Europe (12,4 mld euro), zaś prawie 15 procent (14,2%) na giełdę w Zurychu (6,2 mld euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie w lipcu 24,8 mld USD i był wyższy od czerwcowego o 0,95 mld USD (4,0%). Na GPW w Warszawie obrót (sesyjny i pakietowy) trzema ETF-ami wyniósł 7,4 mln euro (o 2,7 mln euro więcej niż w czerwcu), co było lepszym rezultatem od łącznego obrotu ETF-ami na giełdach w Atenach (2,3 mln euro), Wiedniu (2,0 mln euro), Budapeszcie (0,1 mln euro) i Dublinie (0,5 mln euro).

Łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosła w okresie od stycznia do lipca 261,0 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na Deutsche Boerse (116,1 mld USD), NYSE Euronext Europe (80,5 mld USD) i SIX Swiss Exchange (42,2 mld euro). Na GPW w Warszawie obrót ETF-ami wyniósł w tym okresie 42,3 mln euro – wyraźnie więcej niż np. we Wiedniu (30,2 mln euro) czy w Atenach (16,4 mln euro). Według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie (w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku) 175,3 mld USD.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w lipcu 905,0 tys., co oznacza wzrost wobec czerwca o 67,2 tys. (8,0%). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (371,0 tys.), na NYSE Euronext Europe (195,6 tys.) i na Deutsche Boerse (166,8 tys.). Najwyższa przeciętna wartość transakcji miała miejsce na parkietach we Frankfurcie (192 tys. USD) i w Zurychu (120 tys. USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.