Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – lipiec 2010 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) obejmujących w sumie 14 europejskich parkietów, liczba funduszy ETF w Europie zwiększyła się w lipcu o 133 do 3627. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełdy w Londynie (20 nowych funduszy), Zurychu (20) i giełdy wchodzące w skład sojuszu BME (Spanish Exchanges) (11). W końcu minionego miesiąca najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na Boerse Stuttgart (872), Deutsche Boerse (682), NYSE Euronext Europe (535), Borsa Italiana (514) oraz na London Stock Exchange (514).

W lipcu aktywność inwestorów w tym segmencie europejskiego rynku kapitałowego był niższa niż przed miesiącem – wartość obrotów tytułami uczestnictwa ETF-ów na 12 parkietach analizowanych przez FESE wyniosła w lipcu 29,2 mld euro i była niższa w stosunku do czerwca o 5,0 mld euro (-15,6%). Ponad 45 procent tego obrotu przypadło na parkiet we Frankfurcie (13,3 mld euro), a ponad 32 procent na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext (9,4 mld euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie wyniósł w lipcu 9,6 mld USD i był niższy od czerwcowego o 14,0%, zaś na parkiecie w Mediolanie wyniósł 7,9 mld USD, co oznaczało spadek wobec poprzedniego miesiąca o 6,4%. Od początku 2010 roku łączny obrót ETF-ami na 12 giełdach monitorowanych przez FESE wyniósł 234,6 mld euro. Najwyższy miał miejsce na giełdach we Frankfurcie (107,5 mld euro), na parkietach należących do NYSE Euronext (71,5 mld euro) oraz w Zurychu (29,8 mld euro). W tym samym okresie w Londynie łączny obrót ETF-ami sięgnął – według danych WFE – 78,4 mld USD, a w Mediolanie 60,6 mld USD.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na 14 europejskich parkietach sięgnęła w lipcu 796,0 tys. i była niższa niż w czerwcu o 12,8%. Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na Borsa Italiana (252,0 tys.), na NYSE Euronext (177,4 tys.), na Deutsche Boerse (145,3 tys.) oraz na LSE (81,9 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.