Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – kwiecień 2013 r.

Według danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba linii notowań (listings) tytułów uczestnictwa funduszy ETF na giełdach papierów wartościowych w Europie (nie jest to równoznaczne z liczbą funduszy ETF znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach, gdyż wiele funduszy jest równolegle notowanych na kilku parkietach jednocześnie na zasadzie cross-listingu) wzrosła w kwietniu o 9 (tyle samo, co w marcu) do 6085. W pierwszych czterech miesiącach 2013 roku liczba linii notowań ETF-ów w Europie wzrosła o 110 (1,8%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zanotowano przyrost aż o 416 linii notowań.

Największy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów (liczba nowych funduszy wprowadzonych do notowań pomniejszona o liczbę funduszy, których notowania zakończono) odnotowały w minionym miesiącu giełdy w Luksemburgu (o 5) i w Zurychu (o 3). Spadek liczby linii notowań funduszy ETF odnotowała natomiast Deutsche Boerse (o 2). W końcu kwietnia najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na giełdach londyńskiej i mediolańskiej należących do London Stock Exchange Group (1886), Boerse Stuttgart (1429), Deutsche Boerse (1027), SIX Swiss Exchange (774) oraz NYSE Euronext (Europe) (666).

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach Starego Kontynentu wyniosły w kwietniu 53,1 mld euro – o 10,0 mld euro (23,1%) więcej niż w marcu. Zdecydowanie najaktywniejsi okazali się inwestorzy na giełdach w Londynie i Mediolanie (23,6 mld euro – 44,4 proc. łącznego obrotu tymi instrumentami finansowymi w kwietniu). Znaczące obroty zanotowano również na parkietach we Frankfurcie (10,6 mld euro – 20,0%), na NYSE Euronext (Europe) (8,5 mld euro – 15,9%) oraz na SIX Swiss Exchange (7,4 mld euro – 14,4%). Według danych FESE wartość obrotu trzema ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosła w kwietniu 2,8 mln euro.

Łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach podczas czterech pierwszych miesięcy 2013 r. wyniosła 193,3 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (85,4 mld euro), na Deutsche Boerse (43,8 mld euro), na NYSE Euronext (Europe) (27,3 mld euro) i na SIX Swiss Exchange (26,5 mld euro). W tym okresie obrót tytułami uczestnictwa ETF-ów na GPW w Warszawie wyniósł 10,9 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez giełdy w Stuttgarcie) wyniosła w kwietniu 958,5 tys. – to o 132,3 tys. (16,0%) więcej niż w marcu i najwięcej w tym roku. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi zanotowano w minionym miesiącu na giełdach w Londynie i Mediolanie (420,0 tys.), na Deutsche Boerse (192,4 tys.), na NYSE Euronext (Europe) (149,7 tys.) i na SIX Swiss Exchange (97,4 tys.). Na GPW w Warszawie zawarto w kwietniu 0,7 tys. transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.