Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – kwiecień 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba funduszy ETF notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie zwiększyła się w kwietniu o 82 (1,8%) do 4559. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełdy londyńska i mediolańska działające w ramach London SE Group (38), giełdy skupione w sojuszu NYSE Euronext Europe (27) oraz giełda SIX Swiss Exchange (25). Na trzech parkietach doszło do spadku liczby notowanych ETF-ów (NASDAQ OMX Nordic Exchange o 7, Deutsche Boerse o 1 i Boerse Stuttgart o 1). W końcu kwietnia 2011 r. najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1383), Boerse Stuttgart (956), Deutsche Boerse (787) i NYSE Euronext (Europe) (645).

Obroty tymi instrumentami na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie), po znaczącym marcowym wzroście, w kwietniu powróciły do zazwyvzaj obserwowanych wartości i wyniosły 30,1 mld euro (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 19,1 mld euro, czyli o 39%). Blisko połowa (47,1%) tego obrotu przypadła na parkiet we Frankfurcie (14,1 mld euro), 27,6 procent na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext Europe (8,3 mld euro), a 17,4% na giełdę w Zurychu (5,2 mld euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie w kwietniu 22,2 mld USD i był niższy od marcowego o 8,3 mld USD (-27,2%). Na GPW w Warszawie obrót wyniósł 6,2 mln euro, co pozwoliło wyprzedzić m.in. giełdy w Atenach (2,2 mln euro), Wiedniu (1,5 mln euro), Budapeszcie (0,9 mln euro) i Dublinie (0,7 mln euro).

Od początku 2011 r. łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosła 149,7 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na Deutsche Boerse (66,1 mld USD), NYSE Euronext Europe (46,0 mld USD) i SIX Swiss Exchange (24,4 mld euro). Według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie (w okresie od stycznia do kwietnia włącznie) 101,4 mld USD.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w kwietniu 784,1 tys., co oznacza spadek wobec marca o 485,6 tys. (-38,2%). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (346,0 tys.), na NYSE Euronext Europe (151,9 tys.) i na Deutsche Boerse (151,0 tys.). Najwyższa przeciętna wartość transakcji miała miejsce na parkietach we Frankfurcie (139 tys. USD) i w Zurychu (115 tys. USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.