Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – czerwiec 2012 r.

Według danych zgromadzonych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na giełdach papierów wartościowych w Europie (nie jest to równoznaczne z liczbą funduszy ETF znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach, gdyż wiele funduszy jest równolegle notowanych na kilku parkietach jednocześnie (multi-listing)) zwiększyła się w czerwcu 2012 r. o 88 (1,5%) i na koniec minionego miesiąca wynosiła 5775. W pierwszym półroczu 2012 roku liczba linii notowań ETF-ów w Europie wzrosła o 567 (10,9%) wobec wzrostu o 525 (12,4%) w analogicznym okresie 2011 roku.

Największy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów (liczba nowych funduszy wprowadzonych do notowań minus liczba funduszy, których notowania zakończono) odnotowały w czerwcu giełdy londyńska i mediolańska należące do London Stock Exchange Group (64), giełda w Stuttgarcie (12) oraz giełda w Luksemburgu (8). Trzeci miesiąc z rzędu zmniejszyła się natomiast liczba linii notowań funduszy ETF na parkietach należących do NYSE Euronext Europe (tym razem o 7). W końcu minionego miesiąca najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1785), Boerse Stuttgart (1358), Deutsche Boerse (985) i NYSE Euronext (Europe) (686).

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach Starego Kontynentu wyniosły w czerwcu 36,1 mld euro, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 8,0 mld euro. Najaktywniejsi okazali się inwestorzy na giełdach w Londynie i Mediolanie (14,4 mld euro – 35,3 proc. łącznego obrotu tymi instrumentami finansowymi w czerwcu), we Frankfurcie (12,0 mld euro – 29,5%), na giełdach należących do sojuszu NYSE Euronext Europe (6,2 mld euro – 15,1%) oraz na parkiecie w Zurychu (5,2 mld euro – 12,7%). Według danych FESE wartość obrotu trzema ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosła w czerwcu 7,2 mln euro.

W pierwszym półroczu bieżącego roku łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła 267,3 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (101,4 mld euro), na Deutsche Boerse (75,6 mld euro), na NYSE Euronext Europe (39,0 mld euro) i na SIX Swiss Exchange (32,1 mld euro). W tym okresie obrót tytułami uczestnictwa ETF-ów na GPW w Warszawie wyniósł 35,9 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez giełdy w Stuttgarcie) wyniosła w czerwcu 805,0 tys. – o 89,6 tys. (10,0%) mniej niż w maju. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi odnotowano w minionym miesiącu na giełdach w Londynie i Mediolanie (332,0 tys.), na Deutsche Boerse (152,6 tys.) i na NYSE Euronext Europe (143,4 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.