Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – czerwiec 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba funduszy ETF notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie zwiększyła się w czerwcu o 100 (2,2%) do 4 748. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełdy londyńska i mediolańska działające w ramach London SE Group (37), Deutsche Boerse (30) oraz giełda SIX Swiss Exchange (16). W całym pierwszym półroczu liczba ETF-ów na europejskich parkietach wzrosła o 525 (12,4%). W końcu I półrocza 2011 r. najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1 448), Boerse Stuttgart (991), Deutsche Boerse (819) i NYSE Euronext (Europe) (661).

Obroty tymi instrumentami na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosły w czerwcu 32,4 mld euro, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,8 mld euro, czyli o 8,0%. Nieco ponad 40 procent tego obrotu (40,1%) przypadło na parkiet we Frankfurcie (13,0 mld euro), ponad 35 procent (35,6%) na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext Europe (11,5 mld euro), zaś nieco ponad 15 procent (15,5%) na giełdę w Zurychu (5,0 mld euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie w czerwcu 23,9 mld USD i był niższy od majowego o 1,3 mld USD (5,1%). Na GPW w Warszawie obrót trzema ETF-ami wyniósł 4,7 mln euro (o 2,1 mln euro mniej niż w maju), co było lepszym rezultatem m.in. od giełd w Atenach (0,8 mln euro), Wiedniu (2,2 mln euro), Budapeszcie (0,3 mln euro) i Dublinie (0,9 mln euro).

W I półroczu 2011 r. łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosła 217,4 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na Deutsche Boerse (93,8 mld USD), NYSE Euronext Europe (68,0 mld USD) i SIX Swiss Exchange (36,0 mld euro). Na GPW w Warszawie obrót ETF-ami wyniósł w tym okresie 34,8 mln euro – wyraźnie więcej niż np. we Wiedniu (28,2 mln euro), czy w Atenach (14,1 mln euro). Według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie (w okresie od stycznia do czerwca włącznie) 150,4 mld USD.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w czerwcu 837,8 tys., co spadek wobec maja o 97,4 tys. (10,4%). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (351,0 tys.), na NYSE Euronext Europe (189,8 tys.) i na Deutsche Boerse (136,1 tys.). Najwyższa przeciętna wartość transakcji miała miejsce na parkietach we Frankfurcie (138 tys. USD) i w Zurychu (118 tys. USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.