Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – czerwiec 2010 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) obejmujących w sumie 14 europejskich parkietów, liczba funduszy ETF w Europie zwiększyła się w czerwcu 2010 r. o 79 do 3494. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełdy w Londynie (32 nowe fundusze) Mediolanie (20) i na giełdach NYSE Euronext (Europe) (12). W końcu pierwszego półrocza najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na Boerse Stuttgart (799), Deutsche Boerse (674), NYSE Euronext Europe (541), Borsa Italiana (507) oraz na London Stock Exchange (494).

Po bardzo istotnym wzroście aktywności inwestorów na rynku funduszy ETF w maju, czerwiec przyniósł wyraźne zmniejszenie wartości obrotów tytułami uczestnictwa ETF-ów. Wartość obrotu na 12 parkietach analizowanych przez FESE wyniosła w czerwcu 34,2 mld euro i była niższa w stosunku do maja o 17,1 mld euro (-33,3%). Ponad 43 procent tego obrotu przypadło na parkiet we Frankfurcie (14,8 mld euro), a nieco ponad 30 procent na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext (10,5 mld euro). Według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie wyniósł w czerwcu 11,1 mld USD i był niższy od majowego o 23,3%, zaś na parkiecie w Mediolanie wyniósł 8,4 mld USD, co oznaczało spadek wobec poprzedniego miesiąca o 26,8%. W pierwszym półroczu 2010 roku łączny obrót ETF-ami na 12 giełdach monitorowanych przez FESE wyniósł 205,4 mld euro. Najwyższy miał miejsce na giełdach we Frankfurcie (94,2 mld euro), na parkietach należących do NYSE Euronext (62,0 mld euro) oraz w Zurychu (26,0 mld euro). W tym samym okresie w Londynie łączny obrót ETF-ami sięgnął – według danych WFE – 68,9 mld USD, a w Mediolanie 52,7 mld USD.

Według danych FESE i WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na 14 parkietach sięgnęła w czerwcu 921,8 tys. i była niższa niż w maju o 28,9%. Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na Borsa Italiana (291,0 tys.), na NYSE Euronext (203,7 tys.), na Deutsche Boerse (153,7 tys.) oraz na LSE (86,6 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.