Skip to main content

Fundusze ETF i instrumenty typu ETC Deutsche Asset Management zmieniają nazwę na „Xtrackers”

Spółka Deutsche Asset Managment (Deutsche AM) (odpowiadająca za zarządzanie aktywami w Deutsche Bank Group) postanowiła zharmonizować pod jedną marką oferowane produkty pasywnego inwestowania, tj. fundusze typu ETF i instrumenty typu ETC (exchange-traded commodities). Obecne marki db x-trackers (dla funduszy ETF) i db-X (dla instrumentów typu ETC) zostaną wkrótce zastąpione wspólną marką „Xtrackers”, co ma odzwierciedlić zaangażowanie Deutsche AM w dostarczaniu prostych, wysokiej jakości produktów indeksowych. Ponieważ branża tego rodzaju instrumentów finansowych jest obecnie znacznie większa i znacznie bardziej konkurencyjna niż 10 lat temu, kiedy spółka uruchamiała swoje pierwsze ETF-y (więcej na ten temat można przeczytać tutaj), uznano iż jedna, spójna nazwa produktu finansowego odzwierciedlająca cechy instrumentów indeksowych Deutsche AM będzie łatwiejsza do zapamiętania dla klientów.

Rebranding jest kolejnym przejawem rozwoju platformy pasywnego inwestowania Deutsche AM mającego na celu poszerzenie bazy inwestorów. W ostatnich latach Deutsche AM przekształciło swój biznes związany z funduszami ETF stając się jednym z największych w Europie dostawców funduszy ETF stosujących fizyczną replikację indeksu (direct, physical ETFs). Jednocześnie spółka wprowadziła do swojej oferty szereg niskokosztowych ETF-ów typu „core”.

W opinii Reinharda Belleta – dyrektora zarządzającego pasywnymi produktami inwestycyjnymi w Deutsche AM – „spółka zajmuje się dostarczaniem efektywnych rozwiązań inwestycyjnych mających na celu naśladowanie zachowania indeksów i wprowadzany rebranding na tym się koncentruje. W kategoriach marketingowych stworzy to bardziej spójny, wyróżniający się zestaw produktów, który inwestorzy natychmiast rozpoznają”.

Wprowadzenie nowej marki nastąpi w ciągu najbliższych 9 miesięcy, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zezwoleń regulacyjnych. Zmiana ta początkowo zmodyfikuje tylko materiały marketingowe i nie będzie miała wpływu na nazwy funduszy. Wszelkie późniejsze zmiany w nazwach funduszy zostaną ogłoszone ich uczestnikom we właściwym czasie.

W tym roku (do 24 kwietnia) do funduszy ETF i instrumentów typu ETC napłynęło netto ponad 2,7 mld euro kapitału. Ogółem Deutsche Asset Management w końcu I kwartału 2017 r. zarządzał aktywami o wartości 723 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.