Skip to main content

Fundusze ETF HSBC na parkiecie w Paryżu

Na początku listopada do obrotu na NYSE Euronext Paris zostało wprowadzonych sześć funduszy ETF wyemitowanych przez HSBC ETFs PLC.

3 listopada rozpoczęły się notowania tytułów uczestnictwa dwóch funduszy akcyjnych: HSBC S&P 500 ETF (replikuje indeks S&P 500 TR) oraz HSBC MSCI BRAZIL ETF (replikuje indeks MSCI Brazil TR).

4 listopada rozpoczęły się notowania tytułów uczestnictwa kolejnych dwóch funduszy akcyjnych: HSBC MSCI EUROPE ETF (replikuje indeks MSCI EUROPE TR) oraz HSBC MSCI USA ETF (replikuje indeks MSCI USA TR).

5 listopada rozpoczęły się notowania tytułów uczestnictwa HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF (replikuje indeks MSCI Pacific ex Japan TR) oraz HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (replikuje indeks MSCI EM Far East TR).

Najniższe stawki TER (total expense ratio) występują w funduszach HSBC S&P 500 ETF (0,15%), HSBC MSCI EUROPE ETF i HSBC MSCI USA ETF (po 0,30%). Najwyższe koszty dotyczą funduszy HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF (0,40%) oraz HSBC MSCI BRAZIL ETF i HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (po 0,60%).

Walutą bazową ww. ETF-ów jest dolar amerykański (za wyjątkiem HSBC MSCI EUROPE ETF gdzie jest to euro). Wypłacają one dywidendę w okresach półrocznych. Fundusze zarządzane są przez HSBC Global Asset Management (UK) Limited, a funkcję market makera pełni dla tych instrumentów finansowych HSBC Global Markets.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.